Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Fixkes - Ongelukkig

Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst  

Ongelukkig

'k Eb al zoe laenk niks mir g'ord
zou ze gelukkig zen?
't schend da' z'iemand anders ee
zou ze gelukkig zen?
ik weet da 't ni schon is
da 'k et ni' zou meuge zegge
mor ik kan der niks on den
 
Ik hoop da' ze mij wa mist
da' z'een hil klein bitshe ongelukkig is
ik hoop da' ze mij wa mist
da' z'een hil klein bitshe ongelukkig is
 
En zou ze nog aan mij denke?
zou ze nog kwaad zen?
zou ek eur is ni belle?
oem te zegge da 'k veraenderd zen?
ik hoop da 'k ni' gon vrage
mor ik zal 't ni kunne late
of 'em beter is in bed
 
Ik hoop da' ze mij wa mist
da' z'een hil klein bitshe ongelukkig is
ik hoop da' ze mij wa mist
da' z'een hil hil hil klein bitshe... ongelukkig is
da' z'ongelukkig is
da' z'ongelukkig is
da' z'ongelukkig is
da' z'ongelukkig is
 
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de korte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = zoals in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!