Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Fixkes - Vrijdagavond

Te beluisteren op MySpace.

Dit is een cover van een gelijknamig nummer van Freestyle Fabrik met de volgende videoclip...

Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst  

Vrijdagavond

Vrijdagavond laat nor een keet oem te daense
de grieten uit te checke, drinken en een bitshe zwaenze
iederin was daar, iederin was on et shake
de groovers on et grooven en de breakers on et breake
cool vette beats en meh vette basse
de keet was on 't koken et volk bewoog en massa
plots zah 'kik daar een gritshe zitte
vaer on 't pitte
allin ze stond drog
op den oek van den tog
en ik zee "maske
wa denkte van et zette van een daenspaske
dus pakt ae sakosh of is 't ambraske"
en ik wier handtastelijk mor da' dee' der ni te
die griet was duidelijk ni me
"Gij zeh' zoe lakker
Nemd mij mee en oud mij il de nacht wakker
's morges lakker broeikes van den bakker"
en ondertusse bleef ze kusse
ni mir te susse
in mijn oren on 't ijge
"schat ge kund mij krijge"
en der tikte iemand
shit da 'kik pikte van niemand
oep mijn schouwer
stond ne gast van zeve jaar ouwer
da was gin klein kind
en di keek il slecht gezind
eh yo wie is da?
"euh, da's mijne vrind"
ey gast, euh, 't is misschin een stoemme vraag zenne mor
 
Refrein:
Ma 'k is oep ae lief zitte astublief
z'is echt zoe schon en ik eb goesting in iet nief
ik eb il ge' gerief
en ik zen not ni agressief
dus ma 'k is oep ae lief zitte astublief
 
(refrein)
 
Oep een aender fishe kwam 'kik binne 't was al laat
eh yo ge kend da wel, ged in de wind en veel praat
en der stapte dr een knap gritshe recht nr mij te
ze zee "ik wil ni' zage
mor ma 'k ae is iet vrage
zedde gij ni di gast van de freestyle-fabrik?"
ik zeg "aha ik zen de Meta ja zeker da' zen 'kik"
en ze bekeek mij is van bove tot onder
ze zee "ik vin ae wel bizonder"
ik zeg "plus ik zen oek il sympathiek"
we gerokte on de klap
en et klikte
en ze zee "vinde gij mij knap"
en ik knikte
en da bleef mor dure
wij stonde dr vr ure
en mor babbele babbele
en mor on da or sabbele
ten ginge de lichte aan
het fishe was gedaan
ik zee "goh meh me mee ik em nog champagne staan"
mor ze sputterde tege
ze wier inis verlege
en ikken il serieus ik zee "schat gij ed mijn zege"
ze zee "ik wil zoe gere mor begrept da nah toch is
ik eb al ne vrind" - oh nee ni nog is
 
(refrein x2)
 
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de korte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = zoals in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!