Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Fixkes - Ziede mij nog gre?

Te beluisteren op MySpace.
Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst  

Ziede mij nog gre?

Ik ken niks van pozie et is een schaend
ik em zero fantasie et is een schaend
'k em overlest wel is een il graef woord gevonne
mor nau da 'k et nodig eb kan 'k 'er wer ni oep komme
ik zou u liekes wille schrijve
mor ik ken daar nikske van
't zal beh ne knuffel moette blijve
want ik kom not varder dan
ik zien u gre
 
'k Kom echt ni' varder dan bedrve clichs
ik wr al mottig as ek ze herlees
en de schonste metafore da 'k verzin
beston t woorde lek as rge, zon en wind
en dus schrap ek schrap ek schrap ek
tot elk woord onleesbaar is
ik eb schrik da' ge goh lache
en dus zeg ek liever niks
 
Mor 'k zien u gre
ik zien u gre
ik zien u toch zoe gre
ziede mij nog gre
 
meschin zen ek te onzeker
meschin gefd da ammel niks
meschin wilden ek moh weten
of ge mij nog gre zie
 
mor eigelijk vin ek gre zien
nog ni' zoe slecht
'k gon deroep lette
da 'k et eur is wa mir zeg
 
Ziede mij nog gre
ziede mij nog gre
ziede mij nog gre
...
 
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de korte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = zoals in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!