Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Fixkes - Oepternief

Orig. "Oepternief"

Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst  

Oepternief

Wette nog schatshe
zie' da nae óe jong da wij tóen ware
wette nog schatshe
't zal ons gatshe nogal vare
ik had au gij had zicht op ziê
en wa cocktails in auwe lach
en een bitshe twijfel da 'kik tóen ni' zag
 
Ik wilde weggaan beh au schatshe
omda 'kik zag da' gij nog zoeveel wilde dóen
ik wilde weggaan beh au schatshe
mor ik durfde ni' góe
'er was iet da mij dee twijfele
'er was iet in auwe lach da mij dee hope
da' ge mij nog gere zag
 
schatshe komd toch trug noh mij
we beginne oepternief
dees kan 't ende toch ni' zijn
komd terug asheblief
 
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de korte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = zoals in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!