Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Katastroof - Oepsinjorreke

Met deze single wil Katastroof het project Time-Out bekend maken bij het grote publiek. Time-Out werkt met daders van partnergeweld om hen te leren hun agressie onder controle te houden.

De single kan hier gratis gedownload worden! De clip toont hoe Katastroof bij wijze van promotionele stunt het Opsinjoorke ontvoert uit Mechelen.

Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst     
Nederlandse vertaling

Oepsinjorreke

Opsinjoorke
Tekst & muziek: Stef Bef
Refrein:
Oepsinjorreken Oepsinjorreke smet 'em in e lake
Opsinjoorke Opsinjoorke smijt hem in een laken
Oepsinjorreken Oepsinjorreke smet 'em nor oemog
Opsinjoorke Opsinjoorke smijt hem naar omhoog
Oepsinjorreken Oepsinjorreke og bove de dake
Opsinjoorke Opsinjoorke hoog boven de daken
Oepsinjorreken Oepsinjorreke taend oem taend en og oem og
Opsinjoorke Opsinjoorke tand om tand en oog om oog
taend oem taend en og oem og
tand om tand en oog om oog
 
In de middeliwe was 'er ot een Aentwaerpse tradiese
In de middeleeuwen was er ooit een Antwerpse traditie
ne vent di da' z'n vrou sleg kreeg last meh' de justiese
een man die z'n vrouw sloeg kreeg last met de justitie
de gebure spande samen oem da stuk krapul te lire
de geburen spanden samen om dat stuk krapuul te leren
ze sleurden 'em de straat oep oem de rollen oem te kire
ze sleurden hem de straat op om de rollen om te keren
 
(refrein)
 
Ne sinjoor ee nen degout van ne vent meh losse polle
Een sinjoor heeft een afkeer van een vent met losse handjes
a zou et 'em berouwe meh' z'n vrouke zoe te solle
hij zou het zich berouwen met z'n vrouwtje zo te sollen
vernederd en beschimpt wier 'em oep nen doek gelee
vernederd en beschimpt werd hij op een doek gelegd
oem 'em oemog te zwiere en iederin zoeng mee
om hem omhoog te zwieren en iedereen zong mee
 
(refrein)
 
Mor oep ne goeie kir liep da spelleke uit de haend
Maar op een keer liep dat spelletje uit de hand
en is ne wijventoekker neffe 't lake trug gelaend
en is een vrouwenmepper naast het laken terug geland
di vent was kevendrager en den hartog zee: "Pas oep
die man was dood en de hertog zei: "Pas op
Oepsinjorreke blefd bestaan mor vanaf nae gebrkt' een poep!"
Opsinjoorke blijft bestaan maar vanaf nu gebruik je een pop!"
 
(refrein)
 
Dus et wier de gewonte, vanaf di moment
Dus het werd de gewoonte, vanaf dat moment
oem een poep te make nor de beeltenis van de vent
om een pop te maken naar de beeltenis van die vent
dr wier dan mee gesmete tot di vent z'n grote schaend
daar werd dan mee gesmeten tot die vent z'n grote schande
da was minder gevaarlijk mor nog alted il plezaent
dat was minder gevaarlijk maar nog altijd heel plezant
 
(refrein)
 
Wilde ni as Oepsinjorreke eindige
Wil je niet als Opsinjoorke eindigen
lsterd dan nor deze raad
luister dan naar deze raad
wrde zoe kolerig da' ge 't ni mir oud
wordt je zo razend dat je 't niet meer houdt
veur da' ge ontploft, pakt dan nen time-out
voor je ontploft, neem een time-out
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de korte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = zoals in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!