Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Wannes Van de Velde - Eej wa neuze is da

Orig. "Ei wat neuze is dat"

Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst     
Nederlandse vertaling

Eej wa neuze is da

Komd die wild ore gij brave lie
Kom wie wil horen jij brave lui
wa m'ne neus eed afgezing
wat mijn neus heeft afgezien
a ee' der veul schampe moetten ore
hij heeft veel geschimp moeten horen
not en emme wij em zien store
nooit hebben wij hem zien storen
al is et ne neus gelak nen bek
al is het een neus zoals een bek
a oud 'em altijd oep zijn respect
hij behoudt altijd zijn respect
'k kwam in den aerbaerg 'k liet er mij tappe
ik kwam in de herberg ik liet er mij tappen
mor zo et maske was van de trappe
maar zodra het meisje van de trappen was
riep zij gedurig al veur da' vat
riep zij gedurig al voor dat vat
eej wa neuze wa neuze wa neuze
he wat een neus wat een neus wat een neus
eej wa neuze wa neus is da
he wat een neus wat een neus is dat
 
'k zen ba de joenges oep de mart gegaan
ik ben bij de jongens op de markt gegaan
ieder was meh mijne neus begaan
ieder was met mijn neus begaan
ze kwame mahkaender oepzij te douwe
ze kwamen elkaar opzij te duwen
strak komt 'em ons nog een snfke vrage
straks komt hij ons nog een snuifje vragen
geve wij 'em in dan is 't al verbruid
geven wij hem er n dan is het al verbrod
ij snuifd inis onze dozen uit
hij snuift ineens onze dozen uit
dr wij ilder dage zouwe van leven
waar wij heelder dage van zouden leven
zou 'em inis in z'n nske steke
zou hij ineens in zijn neusje steken
en dad is vr m zoeveul as da
en dat is voor hem zoveel als dat
eej wa neuze wa neuze wa neuze
he wat een neus wat een neus wat een neus
eej wa neuze wa neus is da
he wat een neus wat een neus is dat
 
ik liep dan vort dr aldeur de stee
ik liep dan verder daar aldoor de stad
mijne neus di ging altijd mee
mijn neus die ging altijd mee
ik kwam vrbij een schoengmakersdeure
ik kwam voorbij een schoenmakersdeur
die gaste die lachten al oem te scheure
die kerels die lachten al om te scheuren
riepen al gelijk de mister vrist
riepen al zoals de meester vooreerst
is da nah ginne goeie list?
is dat nou geen goede leest?
vrind aewe neus di moet ni mer groeie
vriend jouw neus die moet niet meer groeien
ge zoud der nae ne schoeng oep schoeie
je zou er nu een schoen op schoeien
al ware 't de grutsten al van de stad
al ware het de grootste van de stad
eej wa neuze wa neuze wa neuze
he wat een neus wat een neus wat een neus
eej wa neuze wa neus is da
he wat een neus wat een neus is dat
 
ik liet ze klappen en ik goeng vort
ik liet ze babbelen en ik ging verder
totdad ek kwam on de Kipdrpport
tot ik kwam aan de Kipdorppoort
dor kwam et volk mij achterale
daar kwam het volk mij achterhalen
zee "deze mens zal zeker dwale
zei "deze mens zal zeker dwalen
want zijne neus stod in zijne licht
want zijn neus staat in zijn licht
ij beschaduwd z'n il gezicht"
hij beschaduwt heel zijn gezicht"
dor kwam et volk meh ilder ope
daar kwam het volk met heelder hopen
mijne neus moest et al bekope
mijn neus moest het al bekopen
den ine die zee dit en den aendere dat
de ene zei dit en de andere dat
eej wa neuze wa neuze wa neuze
he wat een neus wat een neus wat een neus
eej wa neuze wa neus is da
he wat een neus wat een neus is dat
 
ik zee wa neuze zou da nah zijn
ik zei wat een neus zou dat nou zijn
stoh' di neus ni oep et mijn
staat die neus niet op mij
'k wil mijne neus de glore geve
ik wil mijn neus de glorie geven
viva die meh' zo'n neuze leve
viva die met zo'n neuzen leven
ee' der nog wel iemand zo ne neus
heeft er nog wel iemand zo een neus
mijne meder die ad de keus
mijn moeder die had de keuze
en z'ad de keus uit il volle maende
en ze had de keuze uit heel volle manden
ze pakte noh mij meh allebei eur aende
ze greep naar mij met allebei haar handen
mij vader wensten eur proficiat
mijn vader wenste haar proficiat
eej wa neuze wa neuze wa neuze
he wat een neus wat een neus wat een neus
eej wa neuze wa neus is da
he wat een neus wat een neus is dat
2 reacties
Bert Vanderstichelen 9 april 2014, 05:36
Heb dit de Wannes veur de leste kier hoere zinge oep de Gentse Fieste. As ierste leed van zen oeptreide - a capella !! MAGISTRAUL gelk as dattem dor allien stong oep da powdium en em da zoe "plechtig" en toch zoe volks zoeng en op een bepold ritme, me krte mor toch me oepzet ingelaste pauzekes, oem zen a capella te verstaarke. De mense ba Sint Jaucobs wieren der serjeus stil van...
Geert Brokken 13 april 2009, 11:46
De mensen willen tegenwoordig nie meer luisteren naar Vlomse liekes met veel coupletjes. Maar ze zijn zo schoon, zo'n rijk erfgoed. Ik gaan ze blijven zingen, al is 't veur mijn eigen. Bedankt van deze site Filip. Soms mis ik de muziek nog eens. Ook die filmfragmentjes zijn ontroerend. Ik heb nog zangles gekregen van de Wannes, maar ik kwam nog niet tot aan zijn knien ...
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de korte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = zoals in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!