Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Wannes Van de Velde - Et nonneke fijn

Orig. "Het nonneken fijn"

Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst     
Nederlandse vertaling

Et nonneke fijn

Het nonnetje fijn
Der was ne kir e schon nonneke fijn
Er was een keer een mooi nonnetje fijn
di wonden in een uizeke klein
die woonde in een huisje klein
ze wonde daar zoe stil en eilig
ze woonde daar zo stil en heilig
en tege de mense sprak ze weinig
en tegen de mensen sprak ze weinig
 
Mor oep ne nacht ja 't was middernacht
Maar op een nacht ja het was middernacht
nen engel kreeg 'er e raar gedacht
een engel kreeg er een raar idee
en a ging on eur drreke belle
en hij ging aan haar deurtje bellen
't was oem da nonneke wa te vertelle
het was om dat nonnetje wat te vertellen
 
"Wel eiligen engel wa komde gah doeng?"
"Wel heilige engel wat kom jij doen?"
zoe sprak da nonneke meh fatsoeng
zo sprak dat nonnetje met fatsoen
"Den Ir gebied al tot z'n luste
"De Heer gebiedt al tot zijn lust
da 'k vandenacht ba ae moet ruste"
dat ik deze nacht bij jou moet rusten"
 
"Wel engel al da' den Ire gebied
"Wel engel al dat de Heer gebiedt
da moet vaneiges zen geschied
dat moet uiteraard zijn geschied
et moet geschiede ter zijner ire
het moet geschieden ter zijner ere
al oep ne nacht wel zeve kire
al op een nacht wel zeven keren
 
Wel eiligen engel oe is oewe naam
Wel heilige engel wat is je naam
't is da 'k misschin e kinneke kraam
het is dat ik misschien een kindje kraam
et kind moet nor z'n vader ite
het kind moet naar zijn vader heten
dad is de wil van God den Ire"
dat is de wil van God de Heer"
 
"En mijne naam is Gabril
"En mijn naam is Gabril
en d'aender nonnekes kenne me wel"
en de andere nonnetjes kennen me wel"
zoe is den engel weggevloge
zo is de engel weggevlogen
en 't nonneke was vrge bedroge
en het nonnetje was voor altijd bedrogen
zoe is den engel weggevloge
zo is de engel weggevlogen
en 't nonneke was vrge bedroge
en het nonnetje was voor altijd bedrogen
 
2 reacties
Doederik 1 december 2012, 19:02
Hey Corry,

Oepnames van Wannes vd Velde zelf zen online ni te vinde - daarveur mutte de cd's of plate kope vris ek.
('t stod oek oep in van de leste cd's, Water en Wijn, die is nog wel gemakkelak te vinde denk ek)

Oep Youtube sto' der wel e filmke van een zanggroep in Schote die a-g-et oek zinge:
http://www.youtube.com/watch?v=z-gQtGhWnJY
corry 1 december 2012, 16:09
Het is de eerste keer dat ik op deze web site inlog. Vandaar nog niet in het Antwerps Mijn grootvader zong dit liedje; in zijn versie was het wel ne pater met veel fatsoen ipv een engel. Ik zou het graag nog eens gezongen horen. Ik ken wel de melodie , doch kan totaal niet zingen. Leuke website
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de korte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = zoals in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!