Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Wannes Van de Velde - Adam en Eva

Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst     
Nederlandse vertaling

Adam en Eva

't Is wel gi nifs wa da 'k nae gon vertelle
Het is wel geen nieuws wat ik nu ga vertellen
'k zing me gedacht, 'k veeg me gat on de rest
ik zing m'n gedachte, ik veeg m'n gat aan de rest
'k wiste ni wa da 'k oep papier zou gon stelle
ik wist niet wat ik op papier zou gaan stellen
en d'oudste liekes zen dikkels nog best
en de oudste liedjes zijn vaak nog de beste
 
'k Zat nog il joenk oep de baenke der schole
Ik zat nog heel jong op de banken der scholen
en ik was ok ginne kleine schavuit
en ik was ook geen kleine schavuit
't lifste da 'k sprak da was van de viole
het liefste waarover ik sprak dat was over de violen
en ondertusse ne kir van de fluit
en ondertussen een keer over de fluit
 
Ja van din tijd eb ek alles gewete
Ja van die tijd heb ik alles geweten
Adam en Eva in et Aards paradijs
Adam en Eva in het Aards paradijs
wiere deur God de straat oep gesmete
werden door God de straat op gesmeten
vr et ete van di verbodene spijs
door het eten van die verboden spijs
 
Mor Adam din ee toch gin appele gestole
Maar Adam die heeft toch geen appelen gestolen
al make ze daarvan zo'n danig geluid
al maken ze daarvan zo'n danig geluid
a was veul mir vr een schone viole
hij was veel meer voor een mooie viool
en Eva spelde zoe gere de fluit
en Eva speelde zo graag de fluit
 
In din of stoenge veul schone vruchte
In die tuin stonden veel mooie vruchten
appelen en pere van Fraens Canada
appelen en peren van Frans Canada
mor der was een vrucht wor Eva nor zuchtte
maar er was een vrucht waar Eva naar zuchtte
et scheen zoe te weze da' z'in din of ni was
het scheen zo te wezen dat ze in die tuin niet was
 
Mor Adam din ad nog twi schon abrikoze
Maar Adam die had nog twee mooie abrikozen
die 'em bewaarde vr z'n lieve bruid
die hij bewaarde voor zijn lieve bruid
en a spande z'n snaren oep Eva's viole
en hij spande z'n snaren op Eva's viool
en Eva spelden oep Adam z'n fluit
en Eva speelde op Adams fluit
 
As ze nah ware de straat oep gesmete
Toen ze nou waren de straat op gesmeten
liepe ze daar meh' de kop in de grond
liepen ze daar met het hoofd in de grond
Adam di zee "ad ek da mor gewete
Adam die zei "had ik dat maar geweten
ik stak veule beter 't muziek in de stront"
ik stak veel beter de muziek in de stront"
 
"Bah" sprak et wijf, "moette daar na vr grolle
"Bah" sprak de vrouw, "moet je daar nou voor grollen
il 't paradijs lach ek virkantig uit
heel het paradijs lach ik vierkant uit
gau speld nog mor ne kir oep de viole"
gauw speel nog maar een keer op de viool"
en zij gaf faerm katoeng oep de fluit
en zij gaf ferm katoen op de fluit
 
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de korte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = zoals in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!