Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Wannes Van de Velde - In de Rue Van Dijck

Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst     
Nederlandse vertaling

In de Rue Van Dijck

Z'ebbe noêt nog ni' geschreve
Ze hebben nog nooit geschreven
óe da' ze dor 's zondogs leven
hoe ze daar 's zondags leven
in de Rue Van Dijck
in de Rue Van Dijck
da 'k ginne schrik ad van de wijve
als ik geen schrik had van de vrouwen
ik zou zelf een boekske schrijven
ik zou zelf een boekje schrijven
oep de Rue Van Dijck
op de Rue Van Dijck
de manne spele meh' de duive
de mannen spelen met de duiven
en dóen ?eulesenskes? schuive
en doen ?? schuiven
in de Rue Van Dijck
in de Rue Van Dijck
terwijl da' ze concurrere
terwijl ze concurreren
ston de wijve te lamere
staan de vrouwen te kletsen
in de Rue Van Dijck
in de Rue Van Dijck
 
De concours is afgemete
De wedstrijd is afgemeten
en meniêr diê komd vör 't ete
en meneer komt voor het eten
nor de Rue Van Dijck
naar de Rue Van Dijck
mor madam begind te loêpe
maar mevrouw begint te lopen
z'ee' vergete vliês te koêpen
ze is vergeten vlees te kopen
in de Rue Van Dijck
in de Rue Van Dijck
meniêr begind dan oek te spele
meneer begint dan ook te spelen
pakt medam dan ba eur kele
pakt mevrouw dan bij haar keel
in de Rue Van Dijck
in de Rue Van Dijck
iêst gevochte dan verwete
eerst gevochten dan verweten
en dormee ebbe ze g'ete
en daarmee hebben ze gegeten
in de Rue Van Dijck
in de Rue Van Dijck
 
Mor bezied is noh beneje
Maar kijk eens naar beneden
wad e smakske meh kadeeë
wat een hoopje knullen
in de Rue Van Dijck
in de Rue Van Dijck
wel ik vraag oe nondedoemme
wel ik vraag je potverdorie
van wor mag dad allemol komme
van waar mag dat allemaal komen
in de Rue Van Dijck
in de Rue Van Dijck
en ge vind daar de schunste keuze
en je vind daar de mooiste keuze
van gamins en van snotneuze
van jongens en van snotneuzen
in de Rue Van Dijck
in de Rue Van Dijck
da kan zelf meh moeite loêpe
dat kan zelf met moeite lopen
en da sprekt van kindere koêpe
en dat spreekt van kinderen kopen
in de Rue Van Dijck
in de Rue Van Dijck
 
Lot ?eulezebesens? verdiene
Laat ?eulezebesens? verdienen
en komd 'saves nor den tiene
en kom 's avonds tegen tien uur
in de Rue Van Dijck
in de Rue Van Dijck
trekt e kabberdoeshke binne
trek een bordeeltje binnen
wor da' ge de klik zuld vinne
waar je de kliek zal vinden
van de Rue Van Dijck
van de Rue Van Dijck
ge zuld de wijve dor zing daense
je zal de vrouwen daar zien dansen
en de manne zen on 't zwaenzen
en de mannen zijn aan het schertsen
in de Rue Van Dijck
in de Rue Van Dijck
mor da' daensen en da plage
maar dat dansen en dat plagen
schiêd noêt ni uit zonder te slage
houdt nooit op zonder te slaan
in de Rue Van Dijck
in de Rue Van Dijck
 
Nee 't gebeurd ni alle dage
Nee het gebeurt niet alle dagen
da' ze vechte da' ze slagen
dat ze vechten dat ze slagen
in de Rue Van Dijck
in de Rue Van Dijck
en ge meu ne kiêr riskere
en je mag een keer riskeren
van dor 's zondags te passeren
van daar 's zondags te passeren
in de Rue Van Dijck
in de Rue Van Dijck
mor ge moet er ni' veul zegge
maar je moet er niet veel zeggen
want ge zou er on tóelegge
want je zou er aan toeleggen
in de Rue Van Dijck
in de Rue Van Dijck
wilde dor gin slage krijge
wil je daar geen slaag krijgen
dan moet' oêre, zing en zwijge
dan moet je horen, zien en zwijgen
in de Rue Van Dijck
in de Rue Van Dijck
 
5 reacties
Krommenaas 21 november 2020, 21:02
derek 109.129.148.5 13 november 2020, 23:25
Dezen tekst is in Brussels geschreve, ook al heeft wannes hem gezongen


derek 109.129.148.5 13 november 2020, 23:16
In het Antwerps geen hulle of hölle, wel olle


Joost 62.235.161.147 9 november 2020, 18:09
Op de webpagina originals.be staat:
Jan De Beats, brusselse volkszanger (1866-1953). Geen opname bekend; enkel bladmuziek. Schreef ook In De Rue Van Dijck, bekend van Wannes Van de Velde ('97) die zelf in de Antwerpse Antoon Van Dyckstraat woonde. De Van Dyckstraat waar De Baets het over had ligt in Schaarbeek.
Schaarbeekjan 6 oktober 2011, 11:40
sorry, ik spreek geen Antwerps, maar de tekst gaat terug naar Jan De Baets, die het heeft over de Van Dyckstraat in Schaarbeek. De Baets schreef o.m. ook de rue des Bouchers, overal bekend sinds Johan Verminnen het zong ...
Krommenaas 25 april 2009, 20:56
De Wannes woênden in de Van Dijckstraat dus dezen tekst eet 'em oêgstworschijnlijk iêmol zelf geschreve. Idd raar, 'k gon toch wa wachte totda 'k den tekst ieverans gedrukt zing ston.
Doederik 24 april 2009, 14:00
klinkt onnemelak... wel den iêste kiêr dad ek "heule/hölle" (<heurlie) vör "hun" zien in et aentwaerps, ofwel is een diêl van den tekst geliênd van nen bestaanden tekst ofwel iêl archaisch? komd bà mijn wete alliên nog buite d' aentwaerps' agglomerase veur
Michielsen 24 april 2009, 09:56
?eulezebesens?

Lot ulle zeve cens verdienen?
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de korte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = zoals in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!