Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Wannes Van de Velde - Oorlogsgelirde

Orig. "Oorlogsgeleerden"

Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst     
Nederlandse vertaling

Oorlogsgelirde

Oorlogsgelirde
Oorlogsgeleerden
zjenies van 't kanon
genies van het kanon
ge bouwde torpedo
je bouwde torpedo
en waterstofboem
en waterstofbom
ge schuild achter mure
je schuilt achter muren
en achter papier
en achter papier
mor ik ken olle kure
maar ik ken jullie kuren
en oe stale manier
en je stalen manier
 
G'ed not ni' gewaerkt
Je hebt nooit gewerkt
dan in et bedrijf
dan in het bedrijf
da mense vernietigd
dat mensen vernietigt
en arte verstijfd
en harten verstijft
ge gefd mah e wapen
je geeft mij een wapen
mor ge mijd m'nen blik
maar je mijdt mijn blik
en fluiten er kogels
en fluiten er kogels
dan schette van schrik
dan schijt je van schrik
 
Ge boud on 't verdaerf
Je bouwt aan het verderf
van lven en laend
van leven en land
ge stekt meh oe streke
je steekt met je streken
de wreld in braend
de wereld in brand
al kan 't oe ni schille
al kan het je niet schelen
da 'k olle verwens
dat ik jullie verwens
toch zedde ne vlek
toch ben je een vloek
in de buurt van ne mens
in de buurt van een mens
 
Ge zaaid oewe waanzin
Je zaait je waanzin
di koud is en wrid
die koud is en wreed
ge folterd m'n kindere
je foltert mijn kinderen
ge lacht meh un lid
je lacht met hun leed
en ik weet da' de schepper
en ik weet dat de schepper
et denkbeld verfoeid
het denkbeeld verfoeit
da' der menselijk bled
dat er menselijk bloed
deur oew adere vloeid
door je aders vloeit
 
Creveerd vr mij port
Crepeer voor mijn part
en lifst nog vandaag
en liefst nog vandaag
en ik volg oe kist
en ik volg je kist
liever rap as te traag
liever snel als te traag
en ik zal oe zing zakken
en ik zal je zien zakken
in de vredige grond
in de vredige grond
en ik schrijf oep oe grave
en ik schrijf op je graven
"gevaarlijken ond"
"gevaarlijke hond"
 
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de korte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = zoals in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!