Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Clement Peerens eXplosition - Leve de Clement zijn wijf

Een vervolg op Filiaal van de hel.
Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst     
Nederlandse vertaling

Leve de Clement zijn wijf

Leve de vrouw van Clement
Ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja
Ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja
ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja
ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja
 
Wel twintig lange broekke
Wel twintig lange broeken
edde gij lieve schat
heb jij lieve schat
mor ik heb is góe' gekeke
maar ik heb eens goed gekeken
en gij ed toch mor iên gat
en jij hebt toch maar één achterwerk
en schóene: dozijne
en schoenen: dozijnen
en van die bottekes: e paar of tien
en van die laarsjes: een paar of tien
mor gij ed toch mor twiê vóete
maar jij hebt toch maar twee voeten
of em ekik misschin ni' góe gezien
of heb ik misschien niet goed gekeken
 
Refrein:
Et is een stoêring ?baby?
Het is een storing baby
da shoppen is een stoêring van et brein
dat shoppen is een storing van het brein
et is een stoêring ?baby?
het is een storing baby
oe gestoêrd kunde wel ni' zijn
hoe gestoord kan je wel niet zijn
 
En vöftien soutienkes
En vijftien beha's
allee is da ni wa' veel
is dat nou niet wat veel
vör lot ons objectief zijn een twiêtal tette
voor laat ons objectief zijn een tweetal borsten
oh baby denkt nah toch is een bitshe rationeel
oh baby denk nou toch eens een beetje rationeel
 
(refrein)
 
En a' der wörd gesignaleerd
En wanneer er wordt gesignaleerd
da' gij oep de parking van den H&M parkeerd
dat jij op de parking van de H&M parkeert
dan belle ze direct nö Zwede
dan bellen ze direct naar Zweden
en dan beginne daar de fiêstelijkede
en dan beginnen daar de feestelijkheden
dan roept den top van da bedrijf
dan roept de top van dat bedrijf
"leve de Clement z'n wijf"
"leve de vrouw van Clement"
 
Ja ja ja ja ja
Ja ja ja ja ja
ja ja
ja ja
ja ja ja ja ja
ja ja ja ja ja
ja ja ja ja
ja ja ja ja
 
(refrein)
 
Ja ja ja ja ja ja ja ja
Ja ja ja ja ja ja ja ja
leve de Clement z'n wijf
leve de vrouw van Clement
Ja ja ja ja ja ja ja ja
Ja ja ja ja ja ja ja ja
leve de Clement z'n wijf
leve de vrouw van Clement
Ja
Ja
leve de Clement z'n wijf!
leve de vrouw van Clement!
 
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de korte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = zoals in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!