Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Tourist Lemc - Ulpverliêner

Orig. "Hulpverlener"

De hulpverlener in dit nummer spreekt Nederlands, zijn cliënt spreekt het onnavolgbare Tourist-Lemc-Antwerps. Beide rollen worden vertolkt door Tourist Lemc zelf.

Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst  

Ulpverliêner

U zit bijna twee jaar vast voor meerdere feiten met betrekking tot drugs. U hebt nog twee maanden te gaan. Ik ben hier, vooral om te luisteren, geen verplichtingen. De bedóeling is om samen te bekijken wat de mogelijkheden zijn eens buiten deze muren, en hóe ik u daar eventueel bij kan helpen. Ik zie dat u nog jong bent, 22 jaar, mogelijkheden genóeg dus. Hebt u al enig idee wat u wil gaan dóen?
 
Wowow wacht wacht wacht wacht
mogelijkeden genoeg?
'k em gin diplom, een strafblad
en gij vraagd wa 'k wil doeng?
'k zou ni wete waarnortóe
wa' zen de opties
verras mij, gefd mij iet góe
't moet iet zen da 'k nog ni ken
en da m'n motivatie terugróept
 
Je hebt gelijk, simpel zal 't ni zijn. Maar geef de móed ni op, we komen der wel uit via herscholing of een job.
 
Ah wör kom ik uit: de fabrik
em ek nae al genoeg gezing
en 't school iêrlijk gezee
da's niks vör mij meniêr
 
Jamaar jamaar niks voor u, u móet ook móeite dóen, 't komt ni voor niks. En zeg me dan eens wa je zelf wil, waar ligt je belangstelling?
 
Interesses tsjae
'k em nae wa 'k wil en da's veul geld
kan nae rustig iet oepstarten en leven as ne chef
 
Refrein:
Meniêr den ulpverliêner
wa' gingde mij vertelle?
wad is mijn leven uw zaak
óe gingde mij dan elpe?
ik weet óe gij denkt
moet mij da ni' vertelle
ik weet óe gij leefd
oêt leefden ik zoe zelf
 
Meniêr den ulpverliêner
begrijpe zou ik moette doeng
ik zen aenders als gij
mor döroem nog ni moreelloês
ik zen ne goeie mens
mor maatschappijmóe
ik kan gewoên ni als de rest
loêpen in de stóet
 
 
Meedraaien in de maatschappij zegde? belasting payere?
fuck dees stad, dees laend, wa' goh' de Jaensses mij geve?
en me laend van erkomst? verget et man da 's al ni beter
wa' goh' de keuning mij miêr als een paar kruimels servere?
 
ik gon ni iêl me leve waerken oem later gin geld t'emme
niks gespaard, huis moest afbetaald en al d'aender liêninge
ik wil leve, geniete, en ni te veel crepere
'k wil kunne doeng wa 'k wil later ni afhangend van werkgevers
 
a 'k iet geliêrd em is 't wel oep oew eige biêne te leve
'k em veel moeite gedaan alliên mor staenk teruggekrege
'k em een probleem meh machtsfigure, 'k wil 't gezag ni erkenne
van flikke tot polletiekers, ik moet die spellekes ni emme
 
ge zie' die loempe figuren oem over aender t'oêrdele
ne zatlap en shtinkord van nen baas diê mij moet bevele
fucked up wereld zie Bush meh miljóene mensen on 't spele
of was 't beter onder Saddam meh z'n moestash tot iere
 
(refrein)
 
Wel ik denk eum, ik denk, ik denk da 'k u ni meer van dienst kan zijn. Eum, móest u mij nog nodig hebben ik ben altijd bereikbaar. Eum, ja ik vind eum, ik vind alleen spijtig da u geen spijt hebt van uw daden. Hóe het mij overkomt is da u ni zou twijfelen om het allemaal nog is te herdóen, en ja dat eum, dat vind ik spijtig ja.
 
Meniêr den ulpverliêner wöroem ni?
as 't systeem niks vör mij is
en a 'k et risico wil neme
meniêr den ulpverliêner wöroem ni
a 'k bereid zen twiê jaar te zitte
'k em al genoeg vör de rest van me leve verdingd
 
een klein twiê jaar achter vier mure
risico van 't vak
't geld da 'k em gepakt
compenseerd miêr dan da
er is buite niemand die wacht oep mij
dus niks te verlieze
en meh da wa 'k em verdiend
kan ik relax gon renteniere
 
zie der zen mense lak gij
en mense lak ikke
beide producte van de maatschappij
of nae aan 't waerken of deale
ik zen nen aanbieder
doeng ethisch gezing niks verkiêrd
en mag 't ni van m'n godsdienst
dan word da' geregeld als 't zoever is
 
(refrein)
 
ik kan gewoên ni als de rest
loêpen in de stóet
loêpen in de stóet
loêpen in de stóet
ik kan gewoên ni als de rest
loêpen in de stóet
loêpen in de stóet
loêpen in de stóet
ik kan gewoên ni als de rest
loêpen in de stóet
loêpen in de stóet
loêpen in de stóet
ik kan gewoên ni als de rest
loêpen in de stóet
loêpen in de stóet
loêpen in de stóet
 
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de korte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = zoals in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!