Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Tourist Lemc - Ulpverliner

Orig. "Hulpverlener"

De hulpverlener in dit nummer spreekt Nederlands, zijn clint spreekt het onnavolgbare Tourist-Lemc-Antwerps. Beide rollen worden vertolkt door Tourist Lemc zelf.

Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst  

Ulpverliner

U zit bijna twee jaar vast voor meerdere feiten met betrekking tot drugs. U hebt nog twee maanden te gaan. Ik ben hier, vooral om te luisteren, geen verplichtingen. De bedeling is om samen te bekijken wat de mogelijkheden zijn eens buiten deze muren, en he ik u daar eventueel bij kan helpen. Ik zie dat u nog jong bent, 22 jaar, mogelijkheden geneg dus. Hebt u al enig idee wat u wil gaan den?
 
Wowow wacht wacht wacht wacht
mogelijkeden genoeg?
'k em gin diplom, een strafblad
en gij vraagd wa 'k wil doeng?
'k zou ni wete waarnorte
wa' zen de opties
verras mij, gefd mij iet ge
't moet iet zen da 'k nog ni ken
en da m'n motivatie terugrept
 
Je hebt gelijk, simpel zal 't ni zijn. Maar geef de med ni op, we komen der wel uit via herscholing of een job.
 
Ah wr kom ik uit: de fabrik
em ek nae al genoeg gezing
en 't school irlijk gezee
da's niks vr mij menir
 
Jamaar jamaar niks voor u, u met ook meite den, 't komt ni voor niks. En zeg me dan eens wa je zelf wil, waar ligt je belangstelling?
 
Interesses tsjae
'k em nae wa 'k wil en da's veul geld
kan nae rustig iet oepstarten en leven as ne chef
 
Refrein:
Menir den ulpverliner
wa' gingde mij vertelle?
wad is mijn leven uw zaak
e gingde mij dan elpe?
ik weet e gij denkt
moet mij da ni' vertelle
ik weet e gij leefd
ot leefden ik zoe zelf
 
Menir den ulpverliner
begrijpe zou ik moette doeng
ik zen aenders als gij
mor droem nog ni moreellos
ik zen ne goeie mens
mor maatschappijme
ik kan gewon ni als de rest
lopen in de stet
 
 
Meedraaien in de maatschappij zegde? belasting payere?
fuck dees stad, dees laend, wa' goh' de Jaensses mij geve?
en me laend van erkomst? verget et man da 's al ni beter
wa' goh' de keuning mij mir als een paar kruimels servere?
 
ik gon ni il me leve waerken oem later gin geld t'emme
niks gespaard, huis moest afbetaald en al d'aender lininge
ik wil leve, geniete, en ni te veel crepere
'k wil kunne doeng wa 'k wil later ni afhangend van werkgevers
 
a 'k iet gelird em is 't wel oep oew eige bine te leve
'k em veel moeite gedaan allin mor staenk teruggekrege
'k em een probleem meh machtsfigure, 'k wil 't gezag ni erkenne
van flikke tot polletiekers, ik moet die spellekes ni emme
 
ge zie' die loempe figuren oem over aender t'ordele
ne zatlap en shtinkord van nen baas di mij moet bevele
fucked up wereld zie Bush meh miljene mensen on 't spele
of was 't beter onder Saddam meh z'n moestash tot iere
 
(refrein)
 
Wel ik denk eum, ik denk, ik denk da 'k u ni meer van dienst kan zijn. Eum, mest u mij nog nodig hebben ik ben altijd bereikbaar. Eum, ja ik vind eum, ik vind alleen spijtig da u geen spijt hebt van uw daden. He het mij overkomt is da u ni zou twijfelen om het allemaal nog is te herden, en ja dat eum, dat vind ik spijtig ja.
 
Menir den ulpverliner wroem ni?
as 't systeem niks vr mij is
en a 'k et risico wil neme
menir den ulpverliner wroem ni
a 'k bereid zen twi jaar te zitte
'k em al genoeg vr de rest van me leve verdingd
 
een klein twi jaar achter vier mure
risico van 't vak
't geld da 'k em gepakt
compenseerd mir dan da
er is buite niemand die wacht oep mij
dus niks te verlieze
en meh da wa 'k em verdiend
kan ik relax gon renteniere
 
zie der zen mense lak gij
en mense lak ikke
beide producte van de maatschappij
of nae aan 't waerken of deale
ik zen nen aanbieder
doeng ethisch gezing niks verkird
en mag 't ni van m'n godsdienst
dan word da' geregeld als 't zoever is
 
(refrein)
 
ik kan gewon ni als de rest
lopen in de stet
lopen in de stet
lopen in de stet
ik kan gewon ni als de rest
lopen in de stet
lopen in de stet
lopen in de stet
ik kan gewon ni als de rest
lopen in de stet
lopen in de stet
lopen in de stet
ik kan gewon ni als de rest
lopen in de stet
lopen in de stet
lopen in de stet
 
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de korte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = zoals in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!