Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

De Strangers - Liza Shokkel

Orig. "Liza Sjokkel"

Ingetikt door Doederik
Antwerpse tekst     
Nederlandse vertaling

Liza Shokkel

Liza Schommel
Zij was as kind zot van shokkelpeêrde
Zij was als kind gek van schommelpaarden
kreeg z'aender speelgóed dan was ze ni content
kreeg ze ander speelgoed dan was ze niet tevreden
een chique poep ad vör eur gin weêrde
een chique pop had voor haar geen waarde
a' ze mor shokkele kon was z'in eur element
als ze maar schommele kon was ze in haar element
 
en z'iêtte eigelijk Elizabeth Van Grate
en ze heette eigenlijk Elizabeth Van Grate
allee zoe stoeng et toch oep eure pas
zo stond het toch op haar identiteitskaart
mor oemda' zij et shokkele ni kon late
maar omdat zij het schommelen niet kon laten
zee iêl et dörp as da' ze Liza Shokkel was
zei heel het dorp dat zij Liza Schommel was
 
en Liza trok dad eur wel aan
en Liza trok zich dat wel aan
mor ze was ni 't ouwen a' z'e shokkelpeêrd zag staan
maar ze was niet te houden als ze een schommelpaard zag staan
 
Refrein:
Zij ging deur 't lêve as Liza Shokkel
Zij ging door 't leven als Liza Schommel
et was een sukkel een sloêremie
het was een sukkel, een sjofele vrouw
mor toch wier later die aerm mokkel
maar toch werd later dat arm mokkel
een rijke madam uit den high society
een rijke vrouw uit de high society
 
 
Oep eur achtting jaar kwam ze van den buite
Op haar achttien jaar kwam ze van het platteland
en zocht een dzjop in 't Sint-Andrieskwartier
en zocht een job in 't Sint-Andrieskwartier
veur da' z'et wist zat z'achter de ruite
voor ze het wist zat ze achter de ruiten
van e caféke as e maske van plezier
van een cafeetje als een meisje van plezier
 
ze dee dan al terwille van de klaente
ze deed dan alles voor de klanten
da' da ni meeviel da begrepte wel
dat dat niet meeviel dat begrijp je wel
want g'ad der goei en g'ad der flau plezaente
want je had er goeie en je had er flauwe plezante
die allemol kwame vör 't wilde wijvespel
die allemaal kwamen voor het wilde vrouwenspel
 
mor ze troude meh nen ouwe pee
maar ze trouwde met een oude kerel
het was ne vent diên ad in shokkelpeêrde dee
het was een vent die in schommelpaarden handelde
 
(refrein)
 
Toeng kwam iniês eure vent te staerve
Toen kwam plots haar man te sterven
ze docht "nae wör ek een deftige madam"
ze dacht "nu word ik een deftige vrouw"
en ze vertelde wa' da' ze ging aerve
en ze vertelde wat ze ging erven
on Keetje Tippel, eur nicht uit Amsterdam
aan Keetje Tippel, haar nicht uit Amsterdam
 
en die zee rap "och allerlifste Liza
en die zei snel "och allerliefste Liza
'k eb een idee gelak e flötshe van ne cent
ik heb een idee zoals een fluitje van een cent
lot ons meh twiêë vertrekke nor Ibiza
laat ons getweeën vertrekken naar Ibiza
en daar beginne on e lêve zonder vent
en daar beginnen aan een leven zonder vent
 
we pakke daar de max on póen
we verdienen daar het maximum aan poen
as w'er ne shokkelpeêrdewinkel opedóen"
als we er een schommelpaardenwinkel opendoen"
 
(refrein x2)
 
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de korte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = zoals in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!