Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

John Lundstrm - Marieke

Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst  

Marieke

Marieke was e schon maske
van pas nauwelijks zesting jaar
meh twi vurig blau ogskes
en ne kop vol krollekesaar
 
eure vrijer was ne farme joenge
oep m was z'echt verliefd
en a dee er ni aenders as vrage
wannir ma 'k is astemblieft
 
Marieken eed eur dan gegeve
a vreg et oek al zoe laenk
ze docht "'t is de gaenk van 't lve"
al was ze wel een bitshe bang
 
wa' der tusse die twi gebeurde
is echt 't vertelle werd
mor ik zal der mor over zwijge
of Frank zit wer oep ze perd
 
Oep zekeren dag ging ons Marieke
vr een onderzuuk nor de klinik
"ge zeh' zwanger" zoe sprak er den dokter
en Marieke ze liet er ne slik
 
Marieke ze bad en ze smikte
elpt mij astemblieft menir
mor din dokter di must er da weigere
't was tege de wet en 't mocht ni' van den Ir
 
Marieke zat in de mizre
ze was bang en z'ad verdriet
en thuis kon z'er ni over spreke
want zoeiet da begrepe ze ni
 
En di lakkere din eur da' gelapt ee
din eed eur late staan
ten einde raad is ons Marieke
nor een engeltshesmokster gegaan
 
En z'is er on gestrve
ze verloor veel te veel bled
eur ouwers waren er kapot van
die begrepen et echt ni' ge
 
En al zen ekik mor ne simpele zanger
toch eb ek zoeveel verstaend
ad as din dokter Marieken ad g'olpe
ze nae nog leefde, 't is een echte schaend
 
'k Weet oek da' de rijke vrouwe
vr zoeiet nor 't buiteland gaan
dr wrre ze deur dokters g'olpe
mits te betale wel te verstaan
 
Gij ire wettemakers
denkt er astemblieft is aan
da' der jaarlijks il veul Mariekes
'tzelfde lot ondergaan
 
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de korte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = zoals in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!