Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Wannes Van de Velde - Sanderjon en de boerin

Orig. "Sanderjon en de boerin"

Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst     
Nederlandse vertaling

Sanderjon en de boerin

Sanderjon en de boerin
'k Ging lest deur et veld
Ik ging onlangs door het veld
'k was muug van te reize
ik was het reizen moe
'k zat loecht in et geld
ik zat licht in het geld
mor zwaar in gepeize
maar zwaar in gedachten
 
mor tot mij geluk
maar tot mijn geluk
een joenge boerinne
een jonge boerin
die ielp mij uit den druk
die hielp mij uit de druk
deur te repe "kom binne"
door te roepen "kom binnen"
 
en ze zee "Sanderjon
en ze zei "Sanderjon
en ik moet oe vertelle
en ik moet je vertellen
wormeh da mijne man
waarmee mijn man
mah altijd komd kwelle
mij altijd komt kwellen
 
a wild meh' geweld
hij wil met geweld
e kind van z'neigen
een kind van hemzelf
a zee 't is mijn schuld
hij zegt het is mijn schuld
da 'k er gin kan krijge"
dat ik er geen kan krijgen"
 
en ik zee "wel boerin
en ik zei "wel boerin
en wild ni mer treuren
en wil niet meer treuren
oewe man's loze zin
je man's loze zin
zal ni blijve dure
zal niet blijven duren
 
want a' gij meh mij
want als jij met mij
ae kaens is wild wage
jouw kans eens wil wagen
oep 't eind van een mnd
op het einde van een maand
zulde vruchte drage"
zal je vrucht dragen"
 
il lustig gefret
heel lustig gegeten
en stevig gedroenke
en stevig gedronken
krope wah daar in bed
kropen wij daar in bed
meh' veul minneloenke
met veel minnelonken
 
alle staeren en de maan
alle sterren en de maan
zage wah dor passere
zagen wij daar passeren
moest de wereld zen vergaan
moest de wereld zijn vergaan
't ad me ni kunne dere
het had me niet kunnen deren
 
en den avend kwam aan
en de avond kwam aan
tevrede van zinne
tevreden van zinnen
zen ek daar weggegaan
ben ik daar weggegaan
nor aender boerinne
naar andere boerinnen
 
en ze gaf mij een kron
en ze gaf mij een kroon
vr varder te reize
om verder te reizen
'k was content meh me lon
ik was tevreden met m'n loon
en da kunde wel peizen
en dat kan je wel denken
 
en ze gaf mij een kron
en ze gaf mij een kroon
vr varder te reize
om verder te reizen
'k was content meh me lon
ik was tevreden met m'n loon
en da kunde wel peize
en dat kan je wel denken
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de korte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = zoals in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!