Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Wannes Van de Velde - Pinochet oep d'iÍste rij

Orig. "Pinochet op de eerste rij"

Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst     
Nederlandse vertaling

Pinochet oep d'iÍste rij

Pinochet op de eerste rij
't Was in de jare '70
Het was in de jaren '70
der wier ne paus gekroÍnd
er werd een paus gekroond
a lachte nor de camera
hij lachte naar de camera
ze streve was beloÍnd
z'n streven was beloond
ne paus is ier oep aarde toch
een paus is hier op aarde toch
den beste vrind van God
de beste vriend van God
diÍ toch et best van al versta
die toch het best van al verstaat
et christelijk gebod
het christelijk gebod
 
Oe groÍt was m'n verbazing dus
Hoe groot was mijn verbazing dus
tung ek oep d'iÍste rij
toen ik op de eerste rij
daar niemand minder zitte zag
daar niemand minder zitten zag
dan Pinochet nah gij
dan Pinochet nu jij
want dad is ier oep aarde toch
want dat is hier op aarde toch
den beste vrind van 't kwaad
de beste vriend van het kwaad
diÍ toch et best van al versta
die toch het best van al verstaat
de wette van den aat
de wetten van de haat
 
't is deur de schuld van diÍ persoÍn
Het is door de schuld van die persoon
da miÍnige Chileen
dat menige Chileen
alliÍn oemdat 'em aenders docht
alleen omdat hij anders dacht
in foltering verdween
in foltering verdween
paus Pius, Paulus of August
paus Pius, Paulus of August
't mokt wel e raar geluid
het maakt wel een raar geluid
a Jezus Christus Judas kust
als Jezus Christus Judas kust
ba mij vloog 'em eruit
bij mij vloog hij eruit
 
Nae oÍr ek růepen in de zaal
Nu hoor ik roepen in de zaal
ge liegd ofwel is 't zwaens
je liegt ofwel is het een grap
want Pinochet diÍ was daar ni
want Pinochet die was daar niet
g'eh-g-et oep iemand aens
je hebt het over iemand anders
vŲrwaar ik zeg oe g'ed gelijk
voorwaar ik zeg je je hebt gelijk
mor kom et deroep aan
maar komt het erop aan
da 't Cťsar of Napoleon was
dat het Caesar of Napoleon was
Videla of Stalin
Videla of Stalin
was 'kik den baas van 't Vaticaan
was ik de baas van het Vaticaan
ze kwamen er ni in
ze kwamen er niet in
 
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • Ų = de korte eu van stŲrm (storm) en lŲstere (luisteren)
  • ůe = de lange oe van zjalůes (jaloers) en bůer (boer)
  • en = zoals in biÍn (been) en groÍt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!