Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Wannes Van de Velde - Mieken en de serzjaent

Orig. "Mieke en de sergeant"

Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst     
Nederlandse vertaling

Mieken en de serzjaent

Mieke en de sergeant
En a' de serzjaent deur ons strotshe goeng, lela lela van tˇerelela
En als de sergeant door ons straatje ging, lela lela van toerelela
e masken on eur d÷rreke stoeng, van tˇerelela
een meisje aan haar deurtje stond, van toerelela
en Mieken en is er oe mˇeder ni thuis, lela lela van tˇerelela
en Mieke is je moeder niet thuis, lela lela van toerelela
wel neje serzjaent kom mor in uis, van tˇerelela
wel nee sergeant kom maar in huis, van toerelela
 
En Mieke die lee er twiŕ eiren in 't vuur, lela lela van tˇerelela
En Mieke die legde er twee eieren in het vuur, lela lela van toerelela
erbij e literke fl÷tshesbier, van tˇerelela
erbij een litertje fluitjesbier, van toerelela
en Mieke die is er noh bove gegaan, lela lela van tˇerelela
en Mieke die is er naar boven gegaan, lela lela van toerelela
de serzjaent diŕ kwam er achteraan, van tˇerelela
de sergeant die kwam er achteraan, van toerelela
 
Tung kwam de mˇeder al van de kaerk, lela lela van tˇerelela
Toen kwam de moeder al van de kerk, lela lela van toerelela
ze vond de serzjaent zoe flink on 't waerk, van tˇerelela
ze vond de sergeant zo flink aan het werk, van toerelela
en mˇeder die pakte nen eikene stok, lela lela van tˇerelela
en moeder die nam een eiken stok, lela lela van toerelela
en slˇeg 'em oep de serzjaent z'ne kop, van tˇerelela
en sloeg hem op de sergeant zijn hoofd, van toerelela
 
En wilt 'em ni slagen en lot 'em gaan, lela lela van tˇerelela
En wil hem niet slagen en laat hem gaan, lela lela van toerelela
en a ee me toch zoe'n deugd gedaan, van tˇerelela
en hij heeft me toch zo'n deugd gedaan, van toerelela
na nege maanden en iŕnen dag, lela lela van tˇerelela
na negen maanden en ÚÚn dag, lela lela van toerelela
e serzjantshen in da beddeke lag, van tˇerelela
een sergeantje in dat bedje lag, van toerelela
wie is de vader al van da kind, lela lela van tˇerelela
wie is de vader al van dat kind, lela lela van toerelela
en a is gon vliege meh' de wind, van tˇerelela
en hij is gaan vliegen met de wind, van toerelela
 
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ÷ = de korte eu van st÷rm (storm) en l÷stere (luisteren)
  • ˇe = de lange oe van zjalˇes (jaloers) en bˇer (boer)
  • en = zoals in biŕn (been) en groŕt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!