Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Wannes Van de Velde - Karsmis is din dag da' ze ni schiete

Orig. "Kerstmis is dien dag dat ze niet schieten"Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst     
Nederlandse vertaling

Karsmis is din dag da' ze ni schiete

Kerstmis is die dag dat ze niet schieten
't Was wer zoevaer et was wer karsmis
Het was weer zover het was weer kerstmis
de kalkene ware dod
de kalkoenen waren dood
in ieder drp in de Vlnders was et fist
in ieder dorp in de Vlaanders was het feest
der wier gezoengen en gezope
er werd gezongen en gezopen
on zjenevel ginne nod
aan jenever geen nood
vr de vader, vr de zng en vr de gist
voor de vader, voor de zoon en voor de geest
 
Mor oep de slag van twelf ure
Maar op klokslag twaalf uur
wier er ok is on gedocht
werd er ook eens aan gedacht
wa da' dees fishe in de grond zoeal beduid
wat dit feestje in de grond zoal beduidt
't was gemakkelijk te wete
het was gemakkelijk te weten
want et stoeng in de gazet
want het stond in de krant
il de wereld kwam er openlijk vr uit
heel de wereld kwam er openlijk voor uit
 
Refrein:
Karsmis is din dag da' ze ni schiete
Kerstmis is die dag dat ze niet schieten
da' der gin boemmen uit de loecht wrre gestroeid
dat er geen bommen uit de lucht worden gestrooid
da mitraljeuzen un verdingde rust geniete
dat mitrailleuzen hun verdiende rust genieten
en de kanonne meh ne karsbom zen getoeid
en de kanonnen met een kerstboom zijn getooid
 
Et is e fist van d'ou Germane
Het is een feest van de oude Germanen
ter ire van de zon
ter ere van de zon
zoe vertellen ons de boeke zwart oep wit
zo vertellen ons de boeken zwart op wit
de Romse kaerk lee-g-et aenders uit
de Roomse kerk legt het anders uit
die zeed ons da 't begon
die zegt ons dat het begon
meh e stalleken in 't Palestijns gebied
met een stalletje in het Palestijns gebied
 
Mor da' zen ou interpretases
Maar dat zijn oude interpretaties
van dees fist van goeie wil
van dit feest van goede wil
want onzen tijd is toch veur alles militair
want onze tijd is toch voor alles militair
en de stilte van de nacht
en de stilte van de nacht
din oek wel eilig wrd genoemd
die ook wel heilig wordt genoemd
wrd geleverd deur de killers van la guerre
wordt geleverd door de killers van la guerre
 
(refrein)
 
Sprekt me ni mir van de Drei Keuninge
Spreek me niet meer van de Drie Koningen
dad is den ouwen traend
dat is de oude trand
de Drie Commando's da's veul mir in onze gist
de Drie Commando's dat is veel meer in onze geest
mor de soldate van Herodes
maar de soldaten van Herodes
ja die vind ek wel plezaent
ja die vind ik wel plezant
da' zen eigelijk de grot elden oep dees fist
dat zijn eigenlijk de grote helden op dit feest
 
Mor oud die erderkes erbuiten
Maar houd die herdertjes erbuiten
want die zen ni ba den troep
want die zijn niet bij de troep
die kenne zeker nog gin mijn uit een granaat
die kennen zeker nog geen mijn uit een granaat
en de meder van et kinneke
en de moeder van het kindje
zucht in 't midden van din op
zucht in het midden van die hoop
m'ne zng wrd binne twintig jaar soldaat
mijn zoon wordt binnen twintig jaar soldaat
 
(refrein)
 
1 reactie
Job te pas 2 februari 2009, 01:13
Wat een groot kunstenaar is die Wannes toch. Hij blijft voor altijd "is".

Zoals iemand van allure betaamt.

Job te Pas
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de korte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = zoals in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!