Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Wannes Van de Velde - Mijn mansarde

Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst     
Nederlandse vertaling

Mijn mansarde

Mijn zolderkamer
Ik eb de wreld late staan
Ik heb de wereld laten staan
en 'k won wa' dichter ba de maan
en ik woon wat dichter bij de maan
oep mijn mansarde
op mijn zolderkamer
et is oep et zevende verdiep
het is op de zevende verdieping
't schijnd da Jan Breydel er nog sliep
het schijnt dat Jan Breydel er nog sliep
oep mijn mansarde
op mijn zolderkamer
et is er bouvallig en vergaan
het is er bouwvallig en vergaan
ge zie' der paddestele staan
je ziet er paddenstoelen staan
oep mijn mansarde
op mijn zolderkamer
mor niemand oud der mah in d'og
maar niemand houdt er mij in het oog
en a 't ni regend zit ek drog
en als het niet regent zit ik droog
oep mijn mansarde
op mijn zolderkamer
 
Meh m'ne kop deur 't venstergat
Met mijn kop door het venstergat
eb ek e zicht over de stad
heb ik een zicht over de stad
oep mijn mansarde
op mijn zolderkamer
ik zing de kaerk en de baenk
ik zie de kerk en de bank
en d'industrie meh eure staenk
en de industrie met haar stank
oep mijn mansarde
op mijn zolderkamer
ik zing de schepen oep de strom
ik zie de schepen op de stroom
en ier en daar zelfs nen bom
en hier en daar zelfs een boom
oep mijn mansarde
op mijn zolderkamer
en groeid der onkruid in de goot
en groeit er onkruid in de goot
dad is vr mij een tropisch woud
dat is voor mij een tropisch woud
oep mijn mansarde
op mijn zolderkamer
 
Der zen gin Beatles en gin Stones
Er zijn geen Beatles en geen Stones
en oek gin plotshes van Tom Jones
en ook geen plaatjes van Tom Jones
oep mijn mansarde
op mijn zolderkamer
de regen troemmeld oep mijn ruit
de regen trommelt op mijn ruit
en 'k or de wind z'n zotte fluit
en ik hoor de wind zijn zotte fluit
oep mijn mansarde
op mijn zolderkamer
'k eb ginne radio of TV
ik heb geen radio of TV
'k lees gin gazet of illustr
ik lees geen krant of gellustreerd blad
oep mijn mansarde
op mijn zolderkamer
'k veeg d'informasen on de kaent
ik veeg de informatie aan de kant
want ik vind sport ni interessaent
want ik vind sport niet interessant
oep mijn mansarde
op mijn zolderkamer
 
Zedde verdofd deur et lawijt
Ben je verdoofd door het lawaai
komd dan logere vr nen tijd
kom dan logeren voor een tijd
oep mijn mansarde
op mijn zolderkamer
ge drinkt der stilte on de rocks
je drinkt er stilte on the rocks
vaer van de basse van den box
ver van de bassen van de box
oep mijn mansarde
op mijn zolderkamer
g'ed der de loecht vr nor te zing
je hebt er de lucht om naar te kijken
meh af en te e vliegmashing
met af en toe een vliegtuig
oep mijn mansarde
op mijn zolderkamer
en al oe zrgen en getreur
en al je zorgen en getreur
lotte mor liggen on de deur
laat je maar liggen aan de deur
van mijn mansarde
van mijn zolderkamer
 
Mor de vruitgang is zoe wrid
Maar de vooruitgang is zo wreed
die oud gin rekening meh een kit
die houdt geen rekening met een keet
gelak mijn mansarde
zoals mijn zolderkamer
'k wr deur onteigening geplaagd
ik word door onteigening geplaagd
lak ne zigeuner weggejaagd
zoals een zigeuner weggejaagd
van mijn mansarde
van mijn zolderkamer
ik zal ston vleken in de kou
ik zal staan vloeken in de kou
as ek den ondergang aanschou
als ik de ondergang aanschouw
van mijn mansarde
van mijn zolderkamer
mor ik gon oep zuuk deur weer en wind
maar ik ga op zoek door weer en wind
tot da 'k vrge beschutting vind
tot ik voorgoed beschutting vind
oep een mansarde
op een zolderkamer
 
3 reacties
frank heuten 7 januari 2016, 00:05
seg pieteke,ni lullen ei,das een hiel goei tekstke da diene mengs ei geschreive, en asteblieft gin abn hei gast
johnny casette alias giovanni da sienna...jea 20 juli 2011, 20:23
dag wannes,
iene keer benik aa teigegekohme...da was erges aen de caenten van de lange liemstraet..;heil beasongder vonnek ons weadersiaaids kongtact..nen heele menseliaake en vriendelakke groet..mier moestda ni sein.aigelijck wouwek aa aenspreike oemdak voer aa veul bewongdering hat.
Spaaitig dak u noeit kaome opseuke ben nor ien van aa oeptredes...
asek naa nor a liekes luoster bennik aengedaen deur dewaermte en de boeitschap van aa liekes.
Op maain mansaerde...das Meer... echt top en das een liek waerin ik menaaighe volleidig truug in zee.Naemelek ikeb oek nen laegen taaid als joenge snaak geslaepe oep ehn mansaerde.
Saeterdag gaik een leke van singen oep een familliefiest...Khoup dak oeit toch is int echt een lieke vanaa mag koame singe erges iender waer...
Hiel veel geneige Groete en hopelak tot op de groeite steenweg hier boave.
Dag aan de allergrootste antwerpenaar
grtjes john
piet Fonteyn 29 december 2008, 13:00
Belachelijk, deze 'vertaling'! Alsof deze tekst vertaling nodig heeft. Die tekst is verstaanbaar tot in Friesland.
Trouwens... mansarde is een mooi en perfect Nederlands woord dat niet eens 'vertaald hoeft te worden en als je het dan toch wilt vertalen, doe het dan goed: mansarde is geen zolder maar een zolderkamer!.
fixed (zolderkamer)
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de korte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = zoals in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!