Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Wannes Van de Velde - De daensende begijn

Orig. "De dansende begijn"

Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst     
Nederlandse vertaling

De daensende begijn

De dansende begijn
Wie ee' der ot et lieke g'ord van de daensende begijn
Wie heeft er ooit het liedje gehoord van de dansende begijn
die wonden oep een ofke wor da' daense ni kon zijn
die woonde op een hofje waar dansen niet kon zijn
en 's aves na de negene dee z'eur gordijne te
en 's avonds na negen uur deed ze haar gordijnen toe
oem il de nacht tot 's morges vruug te daense 'k weet ni e
om heel de nacht tot 's morgens vroeg te dansen ik weet niet hoe
te daense, te daense, te daense 'k weet ni e
te dansen, te dansen, te dansen ik weet niet hoe
 
Oep 't ofke wonde ne pastor, nen iste muzikaent
Op het hofje woonde een pastoor, een eerste muzikant
di ni allin de misse zoeng mor oek deur il et laend
die niet alleen de missen zong maar ook door heel het land
bekend stoeng vr ne virtuoos oep vedel en oep fluit
bekend stond als een virtuoos op vedel en op fluit
en ilder uren onverstord verwekte zuut geluid
en heelder uren onverstoord verwekte zoet geluid
verwekte, verwekte, verwekte zuut geluid
verwekte, verwekte, verwekte zoet geluid
 
Tung oep ne nacht menir pastor wa later as normaal
Toen op een nacht meneer pastoor wat later dan normaal
nr uis kwam oep z'n tine beducht vr et schandaal
naar huis kwam op zijn tenen beducht voor het schandaal
zag 'em in e klein uizeke ne wemelende schijn
zag hij in een klein huisje een wemelende schijn
achter 't venster van da kluizeke, 't was de daensende begijn
achter het venster van dat kluisje, het was de dansende begijn
't was de daense, 't was de daense, 't was de daensende begijn
het was de danse, het was de danse, het was de dansende begijn
 
A dee eur drreken open en a zee eur in 't Latijn
Hij deed haar deurtje open en hij zei haar in het Latijn
de daenskunst is gin tijdverdrijf vr kwezel en begijn
de danskunst is geen tijdverdrijf voor kwezel en begijn
dad is toch auwe regel ni, da's gi manier van doeng
dat is toch jouw regel niet, dat is geen manier van doen
en daense zonder muzikaent is imaal tege 't fatsoeng
en dansen zonder muzikant is helemaal tegen het fatsoen
imol tege, imol tege, da's imaal tege 't fatsoeng
helemaal tegen, helemaal tegen, dat is helemaal tegen het fatsoen
 
Is daense zonder muzikaent tegen et ge fatsoeng
Is dansen zonder muzikant tegen het goed fatsoen
menir pastor dor kan ekik toch zeker ni on doeng
meneer pastoor daar kan ik toch zeker niet aan doen
a' gij mij wild ten dingste zijn meh al au schon muziek
als jij mij wil ten dienste zijn met al jouw mooie muziek
dan wrd ons treurig lven ier bijzonder artistiek
dan wordt ons treurig leven hier bijzonder artistiek
bijzonder, bijzonder, bijzonder artistiek
bijzonder, bijzonder, bijzonder artistiek
 
Den erder olde z'n beste fluit en tot un grot plezier
De herder haalde zijn beste fluit en tot hun groot plezier
was 't zjust din avend volle maan, stoeng Venus in de Stier
was het juist die avond volle maan, stond Venus in de Stier
en il 't begijnof wier bekord deur 't muzikaal festijn
en heel het begijnhof werd bekoord door het muzikaal festijn
de vrede was finaal verstord deur 't libertijns venijn
de vrede was finaal verstoord door het libertijns venijn
deur 't liber, deur 't liber, deur 't libertijns venijn
door het liber, door het liber, door het libertijns venijn
 
Ze zen tesame weggegaan verbonde deur un kunst
Ze zijn tesamen weggegaan verbonden door hun kunst
oem oep de kaermis te gon staan dor viele z'in de gunst
om op de kermis te gaan staan daar vielen ze in de gunst
want oep de Vlomse spelewei en zelfs oep den TV
want op de Vlaamse spelewei en zelfs op de TV
der daenst nae mir dan in begijn, de pastor speld altijd mee
daar danst nu meer dan n begijn, de pastoor speelt altijd mee
de pastor speld, de pastor speld, de pastor speld altijd mee
de pastoor speelt, de pastoor speelt, de pastoor speelt altijd mee
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de korte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = zoals in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!