Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Wannes Van de Velde - 't Einde van de baan

Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst     
Nederlandse vertaling

't Einde van de baan

Oep ne kir was ek geree
Op een keer was ik gereden
tot on 't einde van de baan
tot aan het einde van de baan
'k zag een stad die 'k van me lven
ik zag een stad die ik van m'n leven
oep gin kaarten ad zing staan
op geen kaarten had zien staan
 
'k Zag een vlag van lastenbrieve
Ik zag een vlag van lastenbrieven
oep et dak van den baron
op het dak van de baron
oep de kaerk stoeng e kieke
op de kerk stond een kip
bruin te bakken in de zon
bruin te bakken in de zon
 
Oep de mart stoeng e fontantshe
Op de markt stond een fonteintje
't spoot gi water mor azijn
het spoot geen water maar azijn
oep de nagemokte bome
op de nagemaakte bomen
van die godvergete plein
van dat godvergeten plein
 
Alle strate lagen open
Alle straten lagen open
et gewo verkir lag lam
het gewone verkeer lag lam
en in 't slijk van de riole
en in het slijk van de riolen
ree de muzikalen tram
reed de muzikale tram
 
Oep din tram moest ek betale
Op die tram moest ik betalen
vr een spuling van m'n brein
voor een spoeling van mijn brein
vr seniele commentaren
voor seniele commentaren
en publicitaire schijn
en publicitaire schijn
 
In de kreg moest ek betale
In de kroeg moest ik betalen
vr scheikundig garstenbier
voor scheikundig gerstebier
vr een jukeboxinitiase
voor een jukeboxinitiatie
van geprogrammeerd plezier
van geprogrammeerd plezier
 
'k Zag bordile zonder vrouwen
Ik zag bordelen zonder vrouwen
en cafkes zonder naam
en caftjes zonder naam
tussen officiel gebouwe
tussen officile gebouwen
meh een og veur elk raam
met een oog voor elk raam
 
Tussen officiel gebouwe
Tussen officile gebouwen
meh een og veur elk raam
met een oog voor elk raam
oem ons in de gate t'ouwen
om ons in de gaten te houden
overal wor da we gaan
overal waar we gaan
 
'k Ad genoeg van 't voyageren
Ik had genoeg van het reizen
il m'n reis was nor de maan
heel mijn reis was naar de maan
'k ging agau trug nor de stase
ik ging gauw terug naar het station
'k ree dor enkel reis vandaan
ik reed daar enkele reis vandaan
 
'k Ging agau trug nor de stase
Ik ging gauw terug naar het station
'k ree dor enkel reis vandaan
ik reed daar enkele reis vandaan
nor nen baerg in de wolke
naar een berg in de wolken
wor da' zo gin stede staan
waar zo geen steden staan
 
Nor nen baerg in de wolke
Naar een berg in de wolken
wor da' zo gin stede staan
waar zo geen steden staan
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de korte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = zoals in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!