Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Kooyman & Van Haeren - Wij wille wete wa w'ete

Orig. "Wij willen weten wat w'eten"

Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst  

Wij wille wete wa w'ete

'k Gon ni' zoe dikkels oep restaurant
miêstal a' ze mij invitere
mor ge zou er soemwijle versteld van staan
as ge zie wa' z'oe daerve servere
 
Refrein:
Wij wille wete wa w'ete
wij wille wete wa w'ete
ze steke vanalles in onze mond
moh wij wille wete wa w'ete
 
'k Kreeg overlest oep mijn taloêr
ne schnitzel meh' verbörge talente
'k zeg diê kok "excuseer da 'k oe stoêr
mor wa' zen iervan d'ingrediënte?"
 
"Sorry" zeet 'em "dad is iet of wa
goeiekoêper as ba de concurrente
want as ge wild wete wa da' ge krij
dan kost dad oe veule miêr cente"
 
(refrein)
 
In onze supermart is ne rayon
vol meh' vruchten uit exotische laende
mor as ge daar iet van wild wete
dan ston ze daar meh unne mond vol taende
 
groeid da' ginder on nen boêm of een struik
en is da' góe' vör ne man z'n potense?
soems krijde der krampe van in oewen buik
en da's iet da 'k nah liever ni em, seh
 
(refrein x2)
 
Iederen dag wel ne kiêr of drei
wild ne mens is iet tusse z'n taende
mor of da' da' góed is of slecht vör ons lijn
dad ebbe wij ni miêr in aende
 
(refrein x2)
 
 
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de korte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = zoals in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!