Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Kooyman & Van Haeren - De mense

Orig. "De mensen"

Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst  

De mense

Z'emmen al iêwe ritmen in un lijf
ze wete a' ze lache meh un taende ginnen blijf
ze komen uit Afrika waar 't leven oêt begon
en un vel zie' zwart van de braendende zon
z'emme de banzjo uitgevonde
mor ze wiere gelak onde
nor Amerika verscheept
de negers
 
Der zen der onderde miljóene
ze zen geel en ze zen klein
z'emmen overal ter wereld
restaurants en wasserije
en ze zing deur un spleetoêge
de wereld iês zoe schaerp
ze buigen en ze lache
want z'ebben altijd waerk
un wijs'ad wörd gepreze
mor ze wörre bijgeveze
deur een achterlijk regiem
de Chineze
 
Ze wörre deur al d'aender
roêduide genoemd
en de name van un stamme
zen wereldberoemd
ze klappe meh' de boême
ze aanbidde de natuur
mor a' ze de strijdbijl oepgrave
blefde beter uit un beurt
mor nae zitte ze gelate
in geslote reservate
en ze zuipen un kapot
d'indiane
 
Ze denke ba uneige
w'ebben et miêste verstaend
ze willen iederiên bekiêre
want da' vinde ze plezaent
z'emmen ier oep dezen bol
al 't iên en 't aender g'arrangeerd
want z'emmen ondertussen
iederiên al g'ambeteerd
nae zit alleman te jaenke
en dad emme ze te daenke
on die pretentieuze fraenke
blaenke
 
on die pretentieuze fraenke
blaenke
 
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de korte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = zoals in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!