Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Katastroof - Möndagmorge

Orig. "Maandagmorgen"

Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst  

Möndagmorge

Refrein:
Möndagmorge, möndagmorge
dan vuul ek mij gebörge
dan zen 'k er gêre bij
möndagmorge, möndagmorge
dan kan ek trug gon waerke
dan zen 'k van de partij
 
As 'kik oep vrijdagavend
de waerkplöts verlaat
dan is 't vör mij persies
of 'k er m'n lêven achterlaat
 
dan kruip ek bij m'n vrouke
dan schriêw ek on eur börst
och was 't mor weral möndag
wier da weekend mor geschörst
 
want...
 
(refrein)
 
De zaterdag dan weet ek
meh mijneige ginnen blijf
ik vraag m'neigen af
óe zou 't nah zen oep et bedrijf
 
ik zeg tege m'n vrouke
al klink et dan wa dwaas
ik zien oe wel iêl gêre
mor nog liever m'nen baas
 
want...
 
(refrein)
 
Diê langen trage zondag
diê goh mor ni' vörbij
et zonneken is on 't schijne
mor da's allemol niks vör mij
 
alliên de zondagavend
zen 'k blij gelak e kind
nog iêne kiêr gon slapen
en den emel erbegind
 
want...
 
(refrein)
 
As d'aender pas beginne
zen 'k al uren oep 't fabrik
mor iêne diên on 't lachen is
diên iêne da' zen 'kik
dan róep ek "arbeid adeld"
en ze denke "diên is gek"
want ik vlieg van enthousiasme
mijnen baas rond z'ne nek
 
want...
 
(refrein x3)
 
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de korte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = zoals in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!