Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Katastroof - Nacht in de stad

Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst  

Nacht in de stad

Et is koud in de stad
en de huize zen nat
en et vetpad lee leeg en verlate
et is nacht in de stad
en ik zen wer oep pad
en ik dwaal lak nen ond deur de strate
 
il de wereld zie' grijs
mor et aards paradijs
lee' vr mij in een kreg meh wa' vrinde
mor wor 'k aenders blijf plakke
zit vanavend vol zakke
en ik kan m'nen draai der ni' vinde
 
Nacht, nacht, nacht in de stad
't is kwart over vier, 'k zen nog altijd ni' zat
nacht, nacht, nacht in de stad
mor wa da 'k ier zuuk em ek nog altijd ni' g'ad
 
In et Schipperskwartier
is er altijd plezier
vr wie poeng ee en goesting vr vrouwe
ze zen ni' van de schonste
mor zeker ni dier
want ze koste nog inis ginnen blauwe
 
"kom is ier" roept der in
"kom mor binne menir
gij ed zeker ne lakkere grote"
en ik zeg eur
"ik em al gin goesting ni mir
lot me gerust, kust m'n klote"
 
Nacht, nacht, nacht in de stad
't is kwart over vijf, 'k zen nog altijd ni' zat
nacht, nacht, nacht in de stad
mor wa da 'k ier zuuk em ek nog altijd ni' g'ad
 
Der is ier gin caf da 'k vanbinne ni ken
want ik maak ge' gebruik van m'n nachte
sings da 'k twi mnd geleje trug vrijgezel zen
lee 'der niemand oep mij nog te wachte
 
't wrd al licht in de straat en ik giw en ik gaap
mor toch vuul ek m'neige nog staerk
et is ni mir de moeite da'k sevves nog slaap
nog een uur en 'k gon trug nor me waerk
 
Nacht, nacht, nacht in de stad
't is kwart over zes, 'k zen nog altijd ni' zat
nacht, nacht, nacht in de stad
en ons meder die zee "'k zen oep et slechte pad"
 
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de korte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = zoals in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!