Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Katastroof - Alle grot artiste zen homosexueel

Orig. "Alle groot artieste zen homosexueel"

Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst  

Alle grot artiste zen homosexueel

'k Docht alt da 'k ge kon zinge mor wad em ek mij vergist
der was alt e klein detailke da 'k nen ilen tijd ni wist
m'ne med zakt in m'n schenen en ik vel me toch zoe'n slor
alle kire a 'k Will Ferdy ier oep mijne radio or
 
Wa' de-g-et dan wer pijn
heterofiel te zijn
 
Refrein:
Want alle grot artiste zen homosexueel
en oek vr muzikaente teld dad eveveel
alle grote zangers zen allemol omofiel
ik schi dus uit meh' zingen en ik lir nen aendere stiel
 
Na jarelange training in de zang en de muziek
stoeng 'kik vr mijnen iste kir inis veur e publiek
en ik orden iemand repe "di joenge kan et al
mor a zal toch not of not ni kunne zinge as Luc Bral"
 
Wa' de-g-et dan wer pijn
heterofiel te zijn
 
(refrein)
 
'k Ad et al van joengsafaan, 'k eb et alted al gehad
weinig zangers konde zinge as den dezen in z'n bad
mor e da 'k m'oek forceerde en me lijf in bochte wroeng
ik aalde not of not die oge do van Robert Long
 
Wa' de-g-et dan wer pijn
heterofiel te zijn
 
(refrein)
 
Wa da' golle komd te zegge em ekik alted al gedacht
ik eb et alted al gewete 't komd vr mij ni onverwacht
't is vr iederin toch duidelijk sorry da 'k m'neige loof
da 'kik den beste zanger zen van il de Katastroof
 
Soems is et toch wel fijn
oem homofiel te zijn
 
Want alle grot artiste zen homosexueel
en oek vr muzikaente teld dad eveveel
alle grote zangers zen allemol omofiel
en die etereosexuele lire best nen aendere stiel
 
Talalalalalala...
 
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de korte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = zoals in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!