Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Katastroof - Oêrd de klokke luie

Orig. "Hoort de klokke luie"

Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst  

Oêrd de klokke luie

As 'kik in de varte de kaerkklokken oêr
dan denk 'kik on m'n dörpke, en on meniêr pastoêr
dan krij 'k herinneringen on ons vader in 't café
a' diê begon te zinge, dan zong iêl de stammenee
 
Yep!
 
Refrein:
Oêrd de klokke luie, de paster wörd wer rijk
oêrd de klokke luien, a pakt wer gelak slijk
der goh' der iêne trouwen of iêntshe wörd gedoept
of in de grond gedouwe, de famille wörd gestroept
 
Ik was e jaar of zes en et was de mode toeng
dad iederiên in 't dörp z'n communne zou gon doeng
de kaerk puilden uit mor ik was er ni bij
on 't raam stoeng 'kik te zinge meh ons vader zij on zij
 
Yep!
 
(refrein)
 
'k Zen muttes mutte trouwe 't was in nen basiliek
want alletwiê eur ouwers, die ware katholiek
ons vader dee ni mee, a bleef wer buite staan
ge must 'em oêre zinge toeng de mis zjust was gedaan
 
Yep!
 
(refrein)
 
Iênieder komd te staerve, oe aerg da 't oek is
ons vader wier begrave meh een gregoriaanse mis
et kaerkkoêr, da' zweeg, de paster riep "wad is 't?"
toeng kloenk iniês een stem, ze kwam persies vanuit die kist
 
(refrein)
 
Yep!
 
(refrein)
 
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de korte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = zoals in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!