Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Katastroof - Ord de klokke luie

Orig. "Hoort de klokke luie"

Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst  

Ord de klokke luie

As 'kik in de varte de kaerkklokken or
dan denk 'kik on m'n drpke, en on menir pastor
dan krij 'k herinneringen on ons vader in 't caf
a' di begon te zinge, dan zong il de stammenee
 
Yep!
 
Refrein:
Ord de klokke luie, de paster wrd wer rijk
ord de klokke luien, a pakt wer gelak slijk
der goh' der ine trouwen of intshe wrd gedoept
of in de grond gedouwe, de famille wrd gestroept
 
Ik was e jaar of zes en et was de mode toeng
dad iederin in 't drp z'n communne zou gon doeng
de kaerk puilden uit mor ik was er ni bij
on 't raam stoeng 'kik te zinge meh ons vader zij on zij
 
Yep!
 
(refrein)
 
'k Zen muttes mutte trouwe 't was in nen basiliek
want alletwi eur ouwers, die ware katholiek
ons vader dee ni mee, a bleef wer buite staan
ge must 'em ore zinge toeng de mis zjust was gedaan
 
Yep!
 
(refrein)
 
Inieder komd te staerve, oe aerg da 't oek is
ons vader wier begrave meh een gregoriaanse mis
et kaerkkor, da' zweeg, de paster riep "wad is 't?"
toeng kloenk inis een stem, ze kwam persies vanuit die kist
 
(refrein)
 
Yep!
 
(refrein)
 
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de korte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = zoals in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!