Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Katastroof - Afscheid

Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst  

Afscheid

Et boterden al laenk ni al te best mir meh ons twi
na zeve jaar is 't schip dan oek verzwolge deur de zi
't was al een tedshe duidelijk, we waren uitgeklapt
rest mij nog zjust te zegge "et is tijd da' gij oepstapt"
 
Refrein:
Ja verdwijnd uit m'n oge
trek et afscheid ni te laenk
vruit en smort 'em af
oe valies stod in de gaenk
ja komaan en pakt oe bieze
et is beter da' g'em smeerd
oe vrindshe zit te wachte
ord mor aan a claxoneerd
ja vruit en kst oe schup af
gij ellendig stuk verdriet
'k em tranen in m'n oge
en 'k wil ni da' gij da' zie
 
We dee deur de jare allebei wel iet verkird
mor w'emme van mekaenders foute zjust gin knijt gelird
ze ware sympathiek, de gebuur en z'n madam
mor ik, ik ad karakter toeng da punt ba poltshe kwam
 
(refrein)
 
'k Em altijd van oe g'ouwe en ik dacht gij oek van mij
mor kom gin sentiment, gin geziver 't is vrbij
toch kan ek moeilijk zegge "wrd gelukkig allebei"
want seh, na al die jare leefd nog iet van au in mij
 
(refrein)
 
Ja verdwijnd uit m'n oge en blefd der ni' zoe staan
di glimlach van oe bakkes of ik van nog vodden aan
ja vruit, komaan, verdwijnd nah astemblief
oe vrindshe zit te wachte en ik wr nog agressief
ja vruit, deruit, of ik stamp oe oep de straat
en ik ou m'neigen in, mor sevves wr ek kwaad
ja
 
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de korte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = zoals in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!