Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Katastroof - De stouwer

Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst  

De stouwer

De zaterdag en avend had ek eur vör 't iêst gezing
in een daensing on de Vogelemarkt, een farm póepmashing
de kwijl kwam uit m'n bakkes toeng ik smachtend nör eur keek
mor zij zee "'k em de vodde schat, komd trug de nöste week"
 
Een iêl week ni' geslape want ik zat meh een probleem
da' zelfs meh te sleure mor vör iêl efkes verdween
ik telden al de nachten af meh hevig kloppend hart
uiteindelijk wier et zaterdag, ik nor de Vogelemart
 
Mor nau...
nah liep ze mij vörbij
en ze negeerde mij
keek zelfs ni efkes van oepzij
ik riep...
mor ze liep rechtdeur
of ik was lucht vör eur
en papten aan meh ne chauffeur
 
Van puur mizêre zen ek nö de frijdagmart gegaan
nör zoe'n króeg wördad in 't weekend farme mokkes buitestaan
ik had er direct iên aangesmoêrd en 'k wou z'oep eure rug
mor zij zee "ik em koppijn schat, komd morge mor is trug"
 
Meh een benepe hartshe en nog nijpender kalson
zen 'kik diê zondagavend nor die daensing tóegegon
'k had mij strategisch oepgesteld, zoe ieverans on 't WC
ik docht "da kan van pas kome, probere da' goh mee"
 
Mor nau...
nah liep ze mij vörbij
en ze negeerde mij
keek zelfs ni efkes van oepzij
ik riep...
mor ze liep rechtdeur
of ik was lucht vör eur
en papten aan meh ne coiffeur
 
Nah gisterenavend zat ek in een stoemme bóerekróeg
't was ieverans in Stabroek en 't was nog redelijk vróeg
het zat er vol meh trutte meh nen achterlijke smóel
meh un poêten onder tafel en un reten oep ne stóel
 
Drei forse bóeremaagde die krege mij in d'oêg
en kwame likkebaardend nör mijn plotsken on den toêg
het schuim stoengd oep un lippe en ik wier paniek gewaar
ik spurtte nor de deur, en ik riep "tot tot tot volgend jaar"
 
En nau...
loêpe ze mij vörbij
en ze negere mij
ni iên, ni twiê, mor alledrij
ja nau...
gon ze me straal vörbij
gunne gin blik on mij
zelfs ni' van achter of oepzij
wad is er mis meh mij?
 
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de korte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = zoals in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!