Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Katastroof - Vrindschap

Orig. "Vriendschap"

Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst  

Vrindschap

't Moet morgend zen, ik or de vogels fluite
en in de varte een kaerkklok die luid
mor der speld nog alt gin zon in oe gordijne
en oew uis is nog il stil zonder geluid
 
ja 'k eb eigelijk vannacht ni' veel geslape
'k eb alt mor ligge kijke stil nr au
ge sliep gelak een kind in mijnen aerm
en kroop tege mij aan gelak as nau
 
't is eigelijk toch oek wel il vremd gelope
den tijd van wilde haren onbesuisd
edad alletwi ons wege na die jare
toch wer eindelijk mekaar ebbe gekruist
 
ja w'ebben allebei ons eigen lve
il verschillend, onafankelijk van mekaar
en straks goh toch wer ieder zijne kaent oep
ik oop wer ni' vr 'k weet ni oeveel jaar
 
sebiet stodde gij oep en gij zet de koffe
of steld oe veur misschin ontbijt on bed
moh probeerd ni de betovering te verbreke
van momente die ge not of not verget
 
ja en daaroem is 't vr ons misschin wel 't beste
dad ons gevel van vrindschap blefd bestaan
da wij ondanks et feit da wij da konne
et nog not ni meh mekaar ebbe gedaan
 
't moet morgend zen, ik or de vogels fluite
 
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de korte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = zoals in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!