Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Katastroof - Ik kwam vrbij e vensterke

Orig. "Ik kwam voorbij een vensterke"

Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst  

Ik kwam vrbij e vensterke

Ik kwam vrbij e vensterken ik zag e maske staan
e maske veul te schon oem van te drome
'k weet ni wa mij bevangen ee moh 'k belde bij eur aan
en 'k vulde m'n bled wa rapper strome
 
ne grote vent deed ope, ne vent gelak nen bom
meh aerme zoe dik gelak as bille
a krabten in z'n ballen en a giwde nogal slom
en vreg me toeng gewon wa da 'k zou wille
 
ik zee "'k em deur et vensterken ae dochterke zing staan
zou 'kik die van au is meuge line?"
a lachten en zee "motshe vr wie ziede gij mij aan?"
en a riep "Madam, ier stoh' der weral ine"
 
da maske kwam te veurschijn, leek wad ouwer dan derzjust
mor nog altijd oem te zegge "'t in en 't aender"
ze keek is in m'n richting en ze sprak il zelfbewust
oud di mor in rezaerf bij al die aender
 
ze doude mij een kamer in, en steld oe mor is veur
die zat vol vente veul te veul oem ze te telle
den ine di was melkber, den aendere ne facteur
en de rest gelak as 'kik ier kome belle
 
ze zee "welkom gast ier in den arem van madam
't is ier nog ni' zoe slecht ni mutte wete
en ine kir per week meude bij eur in euren tram
en elken avend krijd' ier waerm ete"
 
mor ik docht bij m'neige "mijn vrijad is de leus"
en swengst da 'kik mijn avendmaal bestelde
dook ik onverwacht tusse de bine van di reus
zjust as 'em was gon zing wie da' der belde
 
'k em dad uis not teruggevonde, misschin was et mor nen drom
te zot oem on de mense te vertelle
mor zing 'kik deur e vensterke nog ot e maske schon
dan zal 'kik on eur veurdeur ni mir belle
 
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de korte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = zoals in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!