Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Katastroof - Alles geve

Orig. "Alles geven"

Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst  

Alles geve

Il m'n lven is een zoike
een orgie van fuiven en van fiste
zuipe zeike zwelge spouwe
zegd mor zjust gelak de biste
ik veeg on alles virkaent m'n klote
en ik rep "pinte pakke, rap en veel en grote!"
 
Aaaaaaaaaaaaaah, alles geve!
aaaaaaaaaaaaaah, alles geve!
 
Ik zal later kunne zegge
da 'kik er ge' van profiteerde
want al zen ek nog gin virtig
'k zing deruit lak ne gepensioneerde
ik zen zoe vos as iet, mor g'ord mij ni klage
meh mijnen bek in 't nat zen 'kik ni te verslage
 
Aaaaaaaaaaaaaah, alles geve!
aaaaaaaaaaaaaah, alles geve!
 
Ik twijfel ginnen ogenblik
ik zuip tot mijne leste snik
et bier moest mor zoe ge ni' zijn
en de glaze mor ni' zoe klein
ik zuip, de rest ee' gin belang
al kost een pint strak duzend frang
ik brul sant en prost en schol
komaan, en de' ze vol
 
Aaaaaaaaaaaaaah, alles geve!
aaaaaaaaaaaaaah, alles geve!
 
Mijne lever is oem zip
en ik wr stilaan zoe vet gelak een vaerke
'k wr zoe kaal gelak ne knikker
en on m'n niere begin 'k oek iet te maerke
mor zelfs al zou er on mij niks mir functionere
dan zal ek nog oep tijd en stond m'n keelgat smere
 
Aaaaaaaaaaaaaah, alles geve!
aaaaaaaaaaaaaah, alles geve!
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de korte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = zoals in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!