Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Katastroof - Alles geve

Orig. "Alles geven"

Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst  

Alles geve

Iêl m'n lêven is een zoêike
een orgie van fuiven en van fiêste
zuipe zeike zwelge spouwe
zegd mor zjust gelak de biêste
ik veeg on alles virkaent m'n kloête
en ik róep "pinte pakke, rap en veel en groête!"
 
Aaaaaaaaaaaaaah, alles geve!
aaaaaaaaaaaaaah, alles geve!
 
Ik zal later kunne zegge
da 'kik er góe' van profiteerde
want al zen ek nog gin viêrtig
'k zing deruit lak ne gepensioneerde
ik zen zoe voês as iet, mor g'oêrd mij ni klage
meh mijnen bek in 't nat zen 'kik ni te verslage
 
Aaaaaaaaaaaaaah, alles geve!
aaaaaaaaaaaaaah, alles geve!
 
Ik twijfel ginnen oêgenblik
ik zuip tot mijne leste snik
et bier moest mor zoe góe ni' zijn
en de glaze mor ni' zoe klein
ik zuip, de rest ee' giên belang
al kost een pint strak duzend frang
ik brul santé en proêst en schol
komaan, en dóe' ze vol
 
Aaaaaaaaaaaaaah, alles geve!
aaaaaaaaaaaaaah, alles geve!
 
Mijne lever is oem ziêp
en ik wör stilaan zoe vet gelak een vaerke
'k wör zoe kaal gelak ne knikker
en on m'n niere begin 'k oek iet te maerke
mor zelfs al zou er on mij niks miêr functionere
dan zal ek nog oep tijd en stond m'n keelgat smere
 
Aaaaaaaaaaaaaah, alles geve!
aaaaaaaaaaaaaah, alles geve!
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de korte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = zoals in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!