Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Katastroof - Zet 'em oep

Orig. "Zet 'm oep"

Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst  

Zet 'em oep

Ik had nog not van iet gehord
dus 'k had van nikske gine schrik
'k ad mij nog not on iet gestord
tot zelfs oep den ogenblik
 
Da'k iet gewaar wier on m'n fluit
iet lekkend of een rijpe zweer
al pissend neep ek die dan uit
ne spannendrap en kes was kler
 
Al dee 't een bitshe zir
zoeiet kan vandaag ni mir
 
Nee ik beschaerm m'nen daerm
doeng plastik rond mijn fabrik
een kapotshe rond m'n zotshe
en ne strik rond mijne rik
 
'k Em een gordijn on m'n bobijn
vr et krediet van m'n vergiet
ja een luifel vr 't geschuifel
doeng 'k sebiet on mijne piet
 
Den iste kir da'k 'em gebrkte
was 't bena al falicaent
want nog veurda' den deze nkte
liep et zaakje uit de haend
 
Di rekker schoot van m'n geval
en floepte tege mijnen tap
en tege mijne rechterbal
en toeng was alles stil en slap
 
Da' dee' verdoemme zir
da' doeng 'kik not ni mir
 
Nee nee
gin schaerm on den daerm
gin plastik on m'n fabrik
gin kapotshe on m'n zotshe
ginne strik rond mijne rik
 
En gin gordijn on m'n bobijn
vr et krediet van m'n vergiet
nee gin luifel vr 't geschuifel
komd sebiet on mijne piet
 
Gin foedraal on de kathedraal
ginnen truut on m'n statuut
gin taferil on m'n kronjuwil
ginne rek rond mijne stek
 
Ginne frak rond mijne geridschapsbak
gin ding rond m'n mashing
gin velleke rond m'n spelleke
ginne lap rond mijnen tap
 
Gin katshe on mijne le
ginne strap rond mijne staf
gin sellofaan on mijnen onderdaan
ginne leut on mijnen teut
gin draperie on de loewie
gin klid on mijnen bit
 
mor een pst oep mijne wst
en een zweer oep m'n geweer
een lek on mijne stek
en nen drup oep mijne flup
nen boebbel oep m'n koeppel
der loept sap uit m'n shepap
 
In 't vervolg doeng 'k 'em aan, en rap
 
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de korte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = zoals in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!