Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Katastroof - Pitshe-de-dod

Orig. "Pietje-de-dood"

Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst  

Pitshe-de-dod

Ik zen Pitshe-de-dod
ik eb een art da's veul te grot
want oud of joenk of aerm of rijk
vr mij is alleman gelijk
 
ze neme mij Pitshe-de-dod
ik krijg van iederin oep m'n brod
ze schijten alt oep mijne kop
toch doeng 'kik enkel mor m'n dzjop
 
want in dees aardse tranendal
bewond deur minigine kwal
is il ons lve ni plezaent
't is beter on den aendere kaent
 
dus sta mij te da 'k oe verlos
van da' gesmos en da' gepros
van da' geshoemmel en geklot
van da' gespeel oep olle pot
 
Ze neme mij Pitshe-de-dod
toch elp ek iederin uit de nod
want in 't iernamaals is er plts
zelfs voer nen Ollander of Dts
 
zelfs voer ne Zjuul of vr ne Jos
zelfs voer ne zjapneus of ne sos
zelfs voer ne Vlaming of ne Waal
stront en daermen allemaal
 
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de korte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = zoals in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!