Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Katastroof - Pinteliere

Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst  

Pinteliere

Tekst & muziek: Stef Bef
Wa' ze uit den bijbel schrapte
was da Jezus gęre tapte
zoe was er da schandaal
van et leste avondmaal
Jezus zee tege z'n mate:
ik moet olle gon verlate
wijn is wel vör bij de mis
mor 't is gięne kattepis
 
Refrein:
Pinteliere-liere-liere, poeppelóere-lóere-zat
pinteliere-liere-liere, poeppelóere-lóere-zat
pinteliere-liere-liere, poeppelóere-lóere-zat
pinteliere-liere-liere, poeppelóere-lóere-zat
 
Ze slóegen on et zuipe
Judas moest nör buite kruipe
Jezus sprak "'k gon blijve schenke
want zoe zulde mij gedenke
mijn blóed is lak as wijn
zöpt en 'k zal bij olle zijn
blóed en wijn zonder verschil
bevatten eveveel promille"
 
(refrein)
 
Na de wijn vloge z'in 't bier
mor et allermięst plezier
kwam toeng Maria Magdalena
begon meh' de macarena
dansend ięl de tafel rond
meh een kruik on eure mond
veel gezope, veel gesmost,
da fięshen ee' dör wa' gekost
 
(refrein)
 
's Morges vruug, ge wet et al
liepe z'allemol in de val
meh ne kater lak ne lięw
na et fięshe van den ięw
spouwend wier 'em meegesleurd
en deur 't volk afgekeurd
Jezus oeng, al bleef 'em struis
strontbezopen on z'n kruis
 
(refrein)
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de korte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = zoals in bięn (been) en groęt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!