Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Wannes Van de Velde - Tusse de duive van 't grung kaerkof

Orig. "Tussen de duiven op 't groen kerkhof"

Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst     
Nederlandse vertaling

Tusse de duive van 't grung kaerkof

Tussen de duiven van 't groen kerkhof
Tekst & muziek: Wannes Van de Velde
Tusse de duive van 't grung kaerkof onbeweeglijk in de wind
Tussen de duiven van het groen kerkhof onbeweeglijk in de wind
stoh' der nen bronze man meh ouwerwetse klire
staat er een bronzen man met ouderwetse kleren
nor mij gevuul stot 'em al iwelaenk
naar mijn gevoel staat hij al eeuwenlang
te lstere nor de klokke
te luisteren naar de klokken
nor de klaenk van zilvervlokke
naar de klank van zilvervlokken
oep ne godvergeten dag wel twelf kire
op een godvergeten dag wel twaalf keren
 
As ek de naam or van da stanbeld van da bronze monument
Als ik de naam hoor van dat standbeeld van dat bronzen monument
wr ek een bitshe chauvinist mor wel meh rede
word ik een beetje chauvinist maar wel met rede
want et is Rubbes Peter Paulus staer on 't schildersfirmament
want het is Rubens Peter Paulus ster aan het schildersfirmament
sinjoor verkore
sinjoor verkoren
din in Dtsland wier gebore
die in Duitsland werd geboren
deur de Nederlandse godsdingstmoeilijkede
door de Nederlandse godsdienstmoeilijkheden
 
't Is inderdaad vr de sinjore nog altijd ne point d'honneur
Het is inderdaad voor de sinjoren nog altijd een point d'honneur
da' ze di schilder in un stad ebbe zing wone
dat ze die schilder in hun stad hebben zien wonen
in pracht en praal en grot verton mor da was moden in din tijd
in pracht en praal en groot vertoon maar dat was mode in die tijd
't is laenk geleje
het is lang geleden
da' ze nog zo'n dinges dee
dat ze nog zo'n dingen deden
oem verdingstelijke burgers te belone
om verdienstelijke burgers te belonen
 
Al geld den algemine regel 't was nen echte Vlomse zng
Al geldt de algemene regel het was een echte Vlomse zoon
ne zng van 't volk was 'em ni da's ge' gewete
een zoon van het volk was hij niet dat is goed geweten
a was gebore ba de rijken
hij was geboren bij de rijken
aenders ad ze grot talent ni kunne rijpe
anders had z'n groot talent niet kunnen rijpen
da's gemakkelak te begrijpe
dat is gemakkelijk te begrijpen
in e laend wor da ne schoeier wrd vergete
in een land waar een schooier wordt vergeten
 
Over de kloof van e paar iwe klinkt de naam van din artist
Over de kloof van een paar eeuwen klinkt de naam van die artiest
gelak e sleutelwoord van schepping en ambiese
zoals een sleutelwoord van schepping en ambitie
en we geraken in vervuring
en we geraken in vervoering
ba 't aanschouwe van zo'n misterlijk tableauke
bij het aanschouwen van zo'n meesterlijk tableautje
da ba Rubbes is ontloke
dat bij Rubens is ontloken
in din tijd van onverbiddelijk inkwiziese
in die tijd van onverbiddelijke inquisitie
 
Tusse de duive van 't grung kaerkof onbeweeglijk in de wind
Tussen de duiven van het groen kerkhof onbeweeglijk in de wind
stoh' der nen bronze man meh ouwerwetse klire
staat er een bronzen man met ouderwetse kleren
nor mij gevuul stot 'em al iwelaenk
naar mijn gevoel staat hij al eeuwenlang
te lstere nor de klokke
te luisteren naar de klokken
nor de klaenk van zilvervlokke
naar de klank van zilvervlokken
oep ne godvergeten dag wel twelf kire
op een godvergeten dag wel twaalf keren
2 reacties
Krommenaas 28 juli 2011, 10:42
nee, sta uitgelegd in den boek of hier:
http://www.vlaamsetaal.be/artikel/15/de-ott-van-gewone-werkwoorden
boadicea 28 juli 2011, 10:41
Volgens mij is "al geldt den algemene regel" ook in het Antwerps met dt. Of gelden die regels daar niet ?
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de korte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = zoals in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!