Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Wannes Van de Velde - Van ne kuipersbaas en z'n meid

Orig. "Van een kuipersbaes en zyne meyd"

Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst     
Nederlandse vertaling

Van ne kuipersbaas en z'n meid

Van een kuipersbaas en zijn meid
Vrinde lsterd nor dees klucht
Vrienden luister naar deze klucht
'k zal et zinge meh' genucht
ik zal het zingen met genoegen
e da ne kuiper oep nen tijd
hoe een kuiper op een keer
wier bedrogen al van een meid
werd bedrogen door een meid
die ij beloofde twi dukate
die hij beloofde twee dukaten
oem de nacht ba m te slape
om de nacht bij hem te slapen
 
Kom kom, lifste kom
Kom kom, liefste kom
twi dukaten is da ni bon?
twee dukaten is dat niet goed?
 
Deze meid was il getrou
Deze meid was heel getrouw
vertelde de vraag al on z'n vrou
vertelde de vraag al aan zijn vrouw
ik em gin rust van auwe vent
ik heb geen rust van jouw vent
wor da 'k gaan sprekt 'em mah aan
waar ik ga spreekt hij mij aan
a beloofd mah twi dukate
hij belooft mij twee dukaten
oem ne nacht ba m te slape
om een nacht bij hem te slapen
 
Kom kom, lifste kom
Kom kom, liefste kom
twi dukaten is da ni bon?
twee dukaten is dat niet goed?
 
De vrou die sprak "meid zwijgd stil
De vrouw die sprak "meid zwijg stil
akkordeerd nor zijne wil
geef toe aan zijn wil
ik zal oep au slopkamer gaan
ik zal op jouw slaapkamer gaan
vraagd wannir 'em kome kan"
vraag hem wanneer hij komen kan"
de meid is enne getrede
de meid is heen gegaan
nor de kuiper meh' zute rede
naar de kuiper met zoete rede
 
Kom kom, lifste kom
Kom kom, liefste kom
twi dukaten is da ni bon?
twee dukaten is dat niet goed?
 
's Nachs oemtrent de twelf uur
's Nachts omtrent twaalf uur
de kuiper klopten on de deur
de kuiper klopte aan de deur
de vrou veraenderden eur stem
de vrouw veranderde haar stem
zoegau as da' zij orden m
zogauw zij hem hoorde
zij sprak "baas gij blefd zoe laenk
zij sprak "baas jij blijft zo lang
mij vuur en licht is al verbraend"
mijn vuur en licht zijn al verbrand"
 
Kom kom, lifste kom
Kom kom, liefste kom
twi dukaten is da ni bon?
twee dukaten is dat niet goed?
 
At 'em ze waerk ad gedaan
Toen hij z'n werk had gedaan
is 'em weder oepgestaan
is hij weer opgestaan
a gaf de twi dukaten on eur
hij gaf de twee dukaten aan haar
a ad eur spelleke nog ni deur
hij had haar spelletje nog niet door
"nau wil ek doenker enne gon strijke
"nu wil ik in het donker wegvluchten
da mij gin gebure bekijke"
zodat de buren mij niet zien"
 
Kom kom, lifste kom
Kom kom, liefste kom
twi dukaten is da ni bon?
twee dukaten is dat niet goed?
 
De vrou die is nor uis gegaan
De vrouw die is naar huis gegaan
tot 's morges vruug dan kwam eure man
tot 's ochtends vroeg dan kwam haar man
ze kokte ne ketel shokkelat
ze kookte een ketel chocolade
meh suiker en eire delicat
met suiker en delicate eieren
di zal zoe ine man verstaerke
dat zal zo een man versterken
di de g'ile nacht moet waerke
die de hele nacht moet werken
 
Kom kom, lifste kom
Kom kom, liefste kom
twi dukaten is da ni bon?
twee dukaten is dat niet goed?
 
"Och vrou gij verkwist mij geld
"Och vrouw jij verkwist mijn geld
al waerk ek 's nachs oek meh' geweld"
al werk ik 's nachts ook met geweld"
"Zwijgd gah mor stil m'ne lieve vrind
"Zwijg jij maar m'n lieve vriend
'k em vandenacht oek geld verdind
ik heb deze nacht ook geld verdiend
zie der zijn al twi dukate
zie er zijn al twee dukaten
die ek verdinden oem bij te slape"
die ik verdiende door bij te slapen"
 
Kom kom, lifste kom
Kom kom, liefste kom
twi dukaten is da ni bon?
twee dukaten is dat niet goed?
 
Orlof kuipers die gij zijt
Oorlof kuipers die jullie zijn
loept toch ba gin joenge meid
loop toch bij geen jonge meid
blefd toch ba oew eige wijf
blijf toch bij je eigen vrouw
dan verwachte gi gekijf
dan verwacht je geen gekijf
de joenge maskes emme streke
de jonge meisjes hebben streken
en z'elpen oe in gebreke
en ze helpen je in gebreke
 
Kom kom, lifste kom
Kom kom, liefste kom
twi dukaten is da ni bon?
twee dukaten is dat niet goed?
5 reacties
Krommenaas 16 oktober 2009, 15:59
Mistal zen et ou volksliekes worvan de Wannes den tekst dan nor et Aentwaerps vertaald en arrangemente mokt rond de melodie. Vr dees lieken is da' zo gebeurd denk ek, vr et Weverslied eet 'em den tekst ni' veraenderd mor eet 'em zelf de muziek geschreve - denk ik.
Doederik 15 oktober 2009, 07:31
Ik zou zelf raden dat de teksten wel trad. zijn maar eigen bewerking door wannes, mss daarom de dubbele vermelding? ik neem iig aan dat deze liedjes oorspronkelijk niet in het antwerps geschreven zijn;)
Folkcorn 14 oktober 2009, 22:44
Dat is snel! Bedankt! Ik heb het opgezocht. Toch is me nog niet helemaal duidelijk bij beide liederen wat trad. is en wat door Wannes. Wordt er bedoeld dat bij de Kuipersbaas de muziek van Wannes is en de tekst traditioneel, en bij het Weverslied de muziek traditioneel en de tekst van Wannes?
Alweer met vriendelijke groet, Anneke Rot.
Krommenaas 14 oktober 2009, 19:50
die vermeldinge vind' ier:

http://muziekarchief.be/trackdetails.php?ID=294241

http://muziekarchief.be/trackdetails.php?ID=294222
Folkcorn 14 oktober 2009, 19:09
Geachte mensen,
Wij zijn van de muziekgroep Folkcorn, en willen heel graag weten wat de bronvermelding is van het lied van de Kuipersbaas. Is de melodie traditioneel, of heeft Wannes hierin veel veranderd? Dezelfde vraag hebben wij ook met betrekking tot het Weverslied.

Alvast bedankt,

Met vriendelijke groet,
Anneke Rot, Jitze Kopinga, Marja en Laurens van der Zee.
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de korte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = zoals in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!