Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Wannes Van de Velde - Lied van de Lange Wapper

De Lange Wapper is een kwelgeest uit de Antwerpse volksmythologie.
Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst     
Nederlandse vertaling

Lied van de Lange Wapper

Lange Wapper is mijne naam
Lange Wapper is mijn naam
en slecht is mijn reputase
en slecht is mijn reputatie
ja ik eb ne kwaaie faam
ja ik heb een slechte naam
ik staan ni in de grase
ik sta niet in de gratie
dad is de schuld
dat is de schuld
van mijne stiel
van mijn stiel
e komd da' zulde mah vrage
hoe komt dat zal je mij vragen
wa da 'k oek doeng
wat ik ook doe
eiren of joeng
eieren of jongen
ik moet de mense plage
ik moet de mensen plagen
 
'k Em al onderde jare laenk
Ik heb al honderden jaren lang
de schrik in d'arte geblaze
de schrik in de harten geblazen
van sinjoren uit straat en gaenk
van sinjoren uit straat en gang
van knechten en van baze
van knechten en van bazen
mor dad is nau
maar dat is nu
ni mir van doeng
niet meer van doen
de mense plagen uneige
de mensen plagen zichzelf
grave da's straf
graven dat is straf
un eige graf
hun eigen graf
en ik kan beter zwijge
en ik kan beter zwijgen
 
Overlest oep ne schonen dag
Onlangs op een mooie dag
eb ek e stanbeld gekrege
heb ik een standbeeld gekregen
mor och ire as ek et zag
maar och here toen ik het zag
ik zat er meh verlege
ik zat er mee verlegen
tegen et Stin
tegen het Steen
stoh' der vrwaar
staat er voorwaar
nen ber meh slechte maniere
een boer met slechte manieren
a' ge bedenkt
als je bedenkt
da' dees monument
dat dit monument
ne kwelgist moet verire
een kwelgeest moet vereren
 
Et ondankbaar sinjorenbled
Het ondankbaar sinjorenbloed
ee tot z'n schaende vergete
heeft tot zijn schande vergeten
da meh Satan z'n aerfged
dat met Satan's erfgoed
zoe mor ni wrd gesmete
niet zomaar wordt gesmeten
al da' verton
al dat vertoon
't is ni mer schon
het is niet meer mooi
trekt deur mijn rekening strepe
trekt door mijn rekening strepen
ik zen vrist
ik ben vooreerst
nen boze gist
een boze geest
dad emme ze ni begrepe
dat hebben ze niet begrepen
 
Mor et uur van de straf brekt aan
Maar het uur van de straf breekt aan
da' geef ek oe oep een bloike
dat geef ik je op een briefje
ik zal wer on et plage gaan
ik zal weer aan het plagen gaan
en ni mir oep m'n staaike
en niet meer rustig aan
want die et kwaad ni wild verstaan
want wie het kwaad niet wil verstaan
kan 't ge toch oek ni begrijpe
kan het goed toch ook niet begrijpen
dus in twi drei
dus n twee drie
gin medelij
geen medelijden
'k koom in au tine nijpe
ik kom in jouw tenen knijpen
 
En douwe z'oe in 't Schijn
En duwen ze je in het Schijn
't zal Lange Wapper zijn
het zal Lange Wapper zijn
4 reacties
kiara 11 mei 2012, 17:28
al silke of heleen hier op zit stuur dan een mailtje
kiara 11 mei 2012, 17:26
vind ik wel mee vallen
Lodewijk 30 augustus 2011, 23:19
Een van zijn beste songs aller tijden.
Lodewijk 30 augustus 2011, 23:17
En van zn Beste Songs. Ben HageNees ut Holland.
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de korte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = zoals in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!