Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Wannes Van de Velde - De schêreslip

Orig. "De scheresliep"

Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst     
Nederlandse vertaling

De schêreslip

De scharenslijper
Sa vrinden in de ronde
Wel vrienden in de kring
minners van iêne stiel
minnaars van een stiel
ik zal oe gon verkonden
ik zal je gaan verkondigen
óe ek ba 't slijperswiel
hoe ik bij het slijperswiel
de kost verdien vör vrou en kind
de kost verdien voor vrouw en kind
schoên bloêtgesteld on weer en wind
helemaal blootgesteld aan weer en wind
 
Refrein:
Terlieroemterla
Terlieromterla
van lingsoem rechsoem draaid mijne stiên
van linksom rechtsom draait mijn steen
deur et rure van mijn biên
door het roeren van mijn been
ju ju ju ju ju ju ju ju
ju ju ju ju ju ju ju ju
 
De kliêrmaker mokt kliêre
De kleermaker maakt klere
vör vijf stuivers per dag
voor vijf stuivers per dag
wild 'em ze loên vermiêren
wil hij z'n loon verhogen
a snijd miêr dan 'em mag
hij snijdt meer dan hij mag
mor ik meh mijne slijpersstiên
maar ik met mijn slijperssteen
ik win miêr oep iên uur alliên
ik win meer op een uur alleen
 
(refrein)
 
De smid diê moet aerd waerke
De smid die moet hard werken
gestadig veur et vuur
gestadig voor het vuur
a daerfd 'em ni' verstaerken
hij durft zich niet versterken
al meh een kan góe bier
al met een kan goed bier
terwijl ik gaan oep mij gemak
terwijl ik ga op mijn gemak
soems oek wel is meh ne lege zak
soms ook wel eens met een lege zak
 
(refrein)
 
Mijn vrou die roept victoria
Mijn vrouw die roept victoria
over de slijpersstiel
over de slijpersstiel
zij vind de grutste gloria
zij vindt de grootste gloria
in et draaie van mij wiel
in het draaien van mijn wiel
mijn kinderen emme gin ongemak
mijn kinderen hebben geen ongemak
zij loêpe meh' den bedelzak
zij lopen met de bedelzak
 
(refrein)
 
Sa vrinde vör et lesten
Wel vrienden voor het laatst
al d'ambachte zen góe
al de ambachten zijn goed
mor 't mijn is toch et beste
maar het mijne is toch het beste
schoên ek soems slape moet
ofschoon ik soms slapen moet
oep oêi en stroei in iêne stal
op hooi en stro in een stal
dan em ek de kost vör niemendal
dan heb ik de kost voor niemendal
 
(refrein)
 
1 reactie
Geldolf Tony 28 september 2012, 22:03
Weet er iemand of dit liedje op cd of dvd uitgeven werd?
Vriendelijke groeten
Tony Geldolf
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de korte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = zoals in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!