Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Wannes Van de Velde - Blokkendaens

Orig. "Blokkendans"

Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst     
Nederlandse vertaling

Blokkendaens

Blokkendans
Aend in aend gon wij ter fiste
Hand in hand gaan wij ter feeste
Leentshe wille we vrolijk zijn
Leentje willen we vrolijk zijn
w'eten en drinken oem ter miste
we eten en drinken om ter meeste
en gij zeh tevree meh mij
en jij bent tevreden met mij
's aves in de maneschijn
's avonds in de maneschijn
 
Refrein:
Krt gerokt, loecht geblokt
Kort gerokt, licht geblokt
zuiver nae 't verdriet verkropt
zuiver nu het verdriet verkropt
vrou en maens on den daens
vrouw en mans aan de dans
Pier meh Leen en Sis meh Fraens
Pier met Leen en Sis met Frans
klits klats klik klak
klits klats klik klak
pittelre lederzak
pittelere loederzak
klinke z'oep de zolder
klinken ze op de zolder
pla vr de snareklaenk
opla voor de snareklank
schif en recht, schel en maenk
scheef en recht, scheel en mank
zet oew olleblokken onder de baenk
zet je holle klompen onder de bank
 
Meh' de Pase gon we trouwe
Met Pasen gaan we trouwen
trouwe vr pastor en wet
trouwen voor pastoor en wet
dan zal Pier meh' z'n landouwe
dan zal Pier met zijn landhouden
kindere kwike mals en vet
kinderen kweken mals en vet
kom mor binne gin belet
kom maar binnen geen belet
 
(refrein)
 
Zen wah oud en stijf van 't waerke
Zen wij oud en stijf van het werken
en bereid vr zucht en traan
en bereid voor zucht en traan
zal Antonius meh' ze vaerken
zal Antonius met z'n varken
ons nog flink bereid zing staan
ons nog flink bereid zien staan
oem nor 't snareveld te gaan
om naar het snarenveld te gaan
 
(refrein)
 
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de korte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = zoals in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!