Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Wannes Van de Velde - Kiezing van Miss Rubbes

Orig. "Kiezing van Miss Rubens"

Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst     
Nederlandse vertaling

Kiezing van Miss Rubbes

Verkiezing van Miss Rubens
Tekst: Wannes Van de Velde
Muziek: trad.
't Was kiezing van Miss Rubbes
Het was verkiezing van Miss Rubens
de kron oep 't Rubbesjaar
de kroon op het Rubensjaar
uit alle Vlomse streke
uit alle Vlaamse streken
kwam er een vrouweschaar
kwam er een vrouwenschaar
en in den of van Rubbes
en in de hof van Rubens
oase van cultuur
oase van cultuur
daar wiere ze gewogen
daar werden ze gewogen
oep last van 't stadsbestuur
op last van het stadsbestuur
 
De welbekende weegschaal
De welbekende weegschaal
van onze vetten os
van onze vette os
was blinkend oepgeschilderd
was blinkend opgeschilderd
en rijkelijk uitgedost
en rijkelijk uitgedost
daaroep ginge verschijne
daarop gingen verschijnen
mor dan wel in vr in
maar dan wel n voor n
de vaderlandse bloemme
de vaderlandse bloemen
den trots van et gemin
de trots van het gemeen
 
We zage veul modelle
We zagen vele modellen
d'in mollig d'aender vet
de ene mollig de andere vet
meh wit en roze vellen
met witte en roze huiden
in minuscuul toilet
in minuscuul toilet
't was moeilijk te kieze
het was moeilijk te kiezen
wie nah de schunste was
wie nou de mooiste was
gin enkel wou verlieze
geen enkele wou verliezen
en zoe kwam er ambras
en zo kwam er ruzie
 
Nog veur de lesten ronde
Nog voor de laatste ronde
was er al aendgemin
was er al handgemeen
der viel minige wonden
er viel menige wonde
on bezem en on bin
aan boezem en aan been
et wier e vechtend kluwe
het werd een vechtend kluwen
ze rolden in et gras
ze rolden in het gras
e vliselijk spektakel
een vleselijk spektakel
van echte Rubbesklas
van echte Rubensklasse
 
Nee zo'n barok spektakel
Nee zo'n barok spektakel
ee Rubbes not gemokt
heeft Rubens nooit gemaakt
not wier er zoe gevochten
nooit werd er zo gevochten
in z'nen eigen of
in zijn eigen hof
ne strijd van dolle maagde
een strijd van dolle maagden
vol zinnelijk geweld
vol zinnelijk geweld
was 't einde van 't gebeure
was het einde van het gebeuren
w'ebben ons ni' verveld
we hebben ons niet verveeld
 
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de korte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = zoals in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!