Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Wannes Van de Velde - Stadscouplette

Orig. "Stadskoepletten"

Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst     
Nederlandse vertaling

Stadscouplette

Stadscoupletten
'k Stoeng te droêmen on m'n deur
Ik stond te dromen aan mijn deur
'k was on 't klappe meh' de musse
ik was aan het praten met de mussen
'k stoeng te droêmen on m'n deur
ik stond te dromen aan mijn deur
mor dan kwomde gij ertusse
maar dan kwam jij ertussen
meh oew oêg en ??men oe kusse
met je oog en ??men je kussen
en nau zit ek in maleur
en nu zit ik in het ongeluk
'k stoeng te droêmen on m'n deur
ik stond te dromen aan mijn deur
 
Alle strate van de stad
Alle straten van de stad
lage blinkend in de rege
lagen blinkend in de regen
alle strate van de stad
alle straten van de stad
en de regen was verlege
en de regen was verlegen
want a ad ambras gekrege
want hij had ruzie gekregen
dat 'em zoe geregend ad
omdat hij zo geregend had
oep de strate van de stad
op de straten van de stad
 
'k Ad ne vetplaent gesoigneerd
Ik had een vetplant verzorgd
meh' geduld en concentrase
met geduld en concentratie
'k ad ne vetplaent gesoigneerd
ik had een vetplant verzorgd
mor dan viel 'em in de grase
maar dan viel hij in de gratie
van e masken on de stase
van een meisje aan het station
m'ne plaent is gecreveerd
mijn plant is verkommerd
'k ad ne vetplaent gesoigneerd
ik had een vetplant verzorgd
 
Oud oe bille nah wa stil
Hou je billen nou wat stil
draaid zoe fel ni meh oew oêge
draai zo fel niet met je ogen
oud oe bille nah wa stil
hou je billen nou wat stil
lot de zuchte nah mor zwijge
laat de zuchten nou maar zwijgen
want ge kund me toch ni krijge
want je kan me toch niet krijgen
't is een aender die ek wil
het is een ander die ik wil
oud oe bille nah wa stil
hou je billen nou wat stil
 
Van den allerbeste wijn
Van de allerbeste wijn
zou ek gêre wille drinke
zou ik graag willen drinken
van den allerbeste wijn
van de allerbeste wijn
mor ik zou er niks on vinde
maar ik zou er niets aan vinden
oep m'n iêntshe zonder vrinde
op mijn eentje zonder vrienden
't zou ne zuren beker zijn
het zou een zure beker zijn
van den allerbeste wijn
van de allerbeste wijn
5 reacties
jos kroes 23 oktober 2011, 23:34
Ik versta helemaal geen Antwerps, als Ollander, maar als ik dit lees en hoor dan wordt ik helemaal lyrisch van dit taalgebruik. "k was on't klappen meh de musse.............. Zo kunnen Olanders dat niet zeggen.
Doederik 31 augustus 2011, 00:28
Ah Jan de Ljeeuw, dan moette gèj van mijne cotej zen, on oew dialect t' woore! 'k zaw zow denke, ofwel Benderecht ofwel Zaanflit, 't verschil kan ek eloas ni woore! Zen ek just of zen ek verkjeerd?

(of zawde toch nen Ajuintrapper zen?)
Krommenaas 30 augustus 2011, 13:18
idd, maar na ne refresh is het in orde. moet is tijd vinden om het op te lossen.
Jan Lion 30 augustus 2011, 13:16
er zit een bug in uw tekstomzetting
bij een e-accent-grave verschijnt er
na het doormailen een A met zo'n Spaanse sibille (?) op en een trema
Jan Lion 30 augustus 2011, 13:13
Awel , van dees lieke zennekik naw gesjarmeerd sè
Sorrie aantwaarpe veur dees bitje polders' dijalekt .
Wannes , oengedwonge , vraj , rielakste woarnemer...
bloemekind in hippietijd
powezej over 't stad gelek ik ze gère zin ...in de reige tege den doenkeren oan ...onder ne paraluj
Zijne vetplaant , joa ,veur oons , schooljoeng van sintenricus ( buurt tsintjansplein ) , hoj de stoasejbuurt in de joare zestig oeak deje mistiek , ondanks den Bam ( broeder-pollis ) Meer... die altaj rondliep oem oons te betrappe
Heur gedroaaj mej heur bille , kzou ter toch waarm van krijge ...mor afgebleve zen ,toch té katoliek gebleve...den Bam mag blaj zen
En dan dej vrindschap , onbetoalboar
Daanke Wannes , geij , nen echten artist
springleived ,
Veur mijn " twaj taj " ( 2 x thee )
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de korte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = zoals in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!