Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Wannes Van de Velde - Carthago

Orig. "Cartago"

Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst     
Nederlandse vertaling

Carthago

Antigoon van kollesaal karton
Antigoon van kolossaal karton
rijd ter ire van Sint-Job
rijdt ter ere van Sint-Job
meh ne kollesale kop
met een kolossale kop
oep de nationaal kasseie
op de nationale kasseien
van Carthago
van Carthago
 
Refrein:
Mor Carthago rijd ni mee
Maar Carthago rijdt niet mee
't is finaal in puin gelee
het is finaal in puin gelegd
en de zi ee niks gezee
en de zee heeft niets gezegd
Antigoon rijd nor Sint-Job
Antigoon rijdt naar Sint-Job
deur de strate van Carthago
door de straten van Carthago
oep ne kollesalen ezel zonder kop
op een kolossale ezel zonder kop
 
Midden in de kollesale praal
Midden in de kolossale praal
blaas ek koper in de maat
blaas ik koper in de maat
van de nationale staat
van de nationale staat
veur den bisschop en de keizer van Carthago
voor de bisschop en de keizer van Carthago
 
(refrein)
 
Alleman vind alles kollesaal
Iedereen vind alles kolossaal
en de muil van den dolfijn
en de muil van de dolfijn
spt ne wijn ??en meh azijn
spot een wijn ??en met azijn
oep de zatgezope smele van Carthago
op de zatgezopen smoelen van Carthago
 
(refrein)
 
Wij meh onze smel gemaquilleerd
Wij met onze smoel gemaquilleerd
onzen ed gecamoufleerd
onze hoed gecamoufleerd
zen totaal getransformeerd
zijn totaal getransformeerd
in de goden en godinne van Carthago
in de goden en godinnen van Carthago
 
(refrein)
 
Pan meh' z'n venijnige schalmei
Pan met zijn venijnige schalmei
speld een erreken of drij
speelt een airtje of drie
en de winter gaad oepzij
en de winter gaat opzij
'k vuul de lenten in de strate van Carthago
ik voel de lente in de straten van Carthago
 
Mor Carthago leed allin
Maar Carthago ligt alleen
meh een ketting on z'n bin
met een ketting aan zijn been
in een bed van zwarte stin
in een bed van zwarte steen
Antigon rijd nor Sint-Job
Antigoon rijdt naar Sint-Job
deur de strate van Carthago
door de straten van Carthago
oep ne kollesalen ezel zonder kop
op een kolossale ezel zonder kop
 
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de korte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = zoals in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!