Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Wannes Van de Velde - Tijl Uilespiegel

Orig. "Tijl Uilenspiegel"

Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst     
Nederlandse vertaling

Tijl Uilespiegel

Tijl Uilenspiegel
Tung Spaans inquisiteursgeslacht
Toen Spaans inquisiteursgeslacht
ons laend wou krake meh' z'n macht
ons land wou kraken met zijn macht
kwam in e kolenbraendersuis
kwam in een kolenbrandershuis
e kind ter wereld wijs en struis
een kind ter wereld wijs en struis
 
Refrein:
In Vlaanderen in din drevigen tijd
In Vlaanderen in die droevige tijd
we make van Uilespiegel ne zot
we maken van Uilenspiegel een gek
en make z'n echte ziel kapot
en maken zijn echte ziel kapot
 
A itte Tijl de zng van Klaas
Hij heette Tijl de zoon van Klaas
van joengsafaan et lve baas
van jongsafaan het leven baas
ontkwam 'em ni on 't dref bestaan
ontkwam hij niet aan het droeve bestaan
da' g'in din tijd moest ondergaan
dat je in die tijd moest ondergaan
 
(refrein)
 
Ze vader kreeg proces-verbaal
Z'n vader kreeg proces-verbaal
en moest verbraenden on de paal
en moest verbranden aan de paal
a zag ze vader staerven
hij zag z'n vader sterven
en kon z'n assen aerve
en kon zijn assen erven
 
(refrein)
 
Ze goeiden 'em in 't beulekot
Ze wierpen hem in het beulenkot
de pijnbaenk was z'n drevig lot
de pijnbank was zijn droevig lot
oemda' de vreugden un verliet
omdat de vreugde hun verliet
stierf ze meder van verdriet
stierf zijn moeder van verdriet
 
(refrein)
 
Meh Lamme Ge'zak z'ne vrind
Met Lamme Goedzak zijn vriend
ne fretzak lak g'er weinig vind
een veelvaat zoals je er weinig vindt
liet 'em z'n drp in de steek
liet hij zijn dorp in de steek
ging weg uit z'n geboortestreek
ging weg uit zijn geboortestreek
 
Uit Vlaanderen uit da' drevig laend
Uit Vlaanderen uit dat droevig land
we make van Uilespiegel ne zot
we maken van Uilenspiegel een gek
en make z'n echte ziel kapot
en maken zijn echte ziel kapot
 
Zoe trekke ze de wereld deur
Zo trekken ze de wereld door
de wind vanachter of vanveur
de wind vanachter of vanvoor
ze zulle not ni blijve staan
ze zullen nooit blijven staan
totdad et onrecht zal vergaan
tot het onrecht zal vergaan
 
In Vlaanderen in da' drevig laend
In Vlaanderen in dat droevig land
we make van Uilespiegel ne zot
we maken van Uilenspiegel een gek
en make z'n echte ziel kapot
en maken zijn echte ziel kapot
 
Al iwelaenk wa' drevig lot
Al eeuwenlang wat droevig lot
wrd 'em verslete vr ne zot
wordt hij versleten voor een gek
mor ik gelof da' vr gi geld
maar ik geloof dat voor geen geld
vr mij blefd 'em den bitteren eld
voor mij blijft hij de bittere held
 
Van Vlaanderen van da' drevig laend
Van Vlaanderen van dat droevig land
en mokte van Uilespiegel ne zot
en maak je van Uilenspiegel een gek
der krijde zijne ziel ni meh kapot
daar krijg je zijn ziel niet mee kapot
 
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de korte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = zoals in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!