Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Wannes Van de Velde - Vertrek nor 't slagveld

Orig. "Vertrek naar 't slagveld"

Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst     
Nederlandse vertaling

Vertrek nor 't slagveld

Vertrek naar 't slagveld
Mij lief mij schon Belotshe
Mijn lief mijn mooi Belotje
'k em au zoe laenk bemind
ik heb jou zo lang bemind
mij lief de godverlore
mijn lief de godverlorene
'k zen tot de krijg gezind
ik ben tot de krijg gezind
wil verlate die ek vrij
wil verlaten die ik vrij
mij gestril en vleierij
mijn gestreel en vleierij
'k wil gon vechte, Venus knechte
ik wil gaan vechten, Venus knechten
'k laat oe in de slavernij
ik laat je in de slavernij
 
Och lief wa' dreve woorden
Och lief wat een droeve woorden
or ek uit auwe mond
hoor ik uit jouw mond
gij die toch zoeveul jare
jij die toch zovele jaren
mijn artshe netter vond
mijn hartje netter vond
godde mij verlate dan
ga je mij verlaten dan
oem te zijn nen oorlogsman
om te zijn een oorlogsman
lot ons trouwe zonder rouwe
laat ons trouwen zonder rouwen
lief a 't oe behage kan
lief als het je behagen kan
 
Lief ik en em gin zinne
Lief ik heb geen zin
vr trouw of echtenbaend
voor trouw of echtelijke band
'k wil gon de wapes drage
ik wil gaan de wapens dragen
'k wil zwaerve deur 't laend
ik wil zwerven door het land
meh pistole en meh' zwerd
met pistolen en met zwaard
en derbij e medig perd
en daarbij een moedig paard
gon te velde gelak d'elde
gaan te velde zoals de helden
dad is wa mijn art begerd
dat is wat mijn hart begeert
 
Scho lief wa' zulde gah maken
Mooi lief wat zal jij doen
a' gij te velde zij
als je te velde bent
daar men van iter zonne
waar men van hetere zon
en van de kou zoe lijd
en van de kou zo lijdt
dor men de fusille laajd
waar men de fusille laadt
dor men meh' de zwerde slaagd
waar men met de zwaarden slaat
kappe kaerve 't lve daerve
kappen kerven het leven derven
denkt is oe et er schrikkelijk gaad
denk eens hoe verschrikkelijk het er gaat
 
Ik vris noch kap noch kaerf
Ik vrees noch kap noch kerf
'k vris vr ginnen oorlogsbraend
ik vrees voor geen oorlogsbrand
'k wil gon de wapes drage
ik wil gaan de wapens dragen
vr mij nief vaderlaend
voor mijn nieuw vaderland
'k em veul liever on me lijf
ik heb veel liever aan m'n lijf
een blaenk wapen as e wijf
een blank wapen dan een wijf
'k wil gon strije zonder mije
ik wil gaan strijden zonder mijden
'tzij vr winne of da 'k blijf
hetzij om te winnen of ik blijf (=sneuvel)
 
2 reacties
Doederik 15 maart 2011, 13:32
nog vergeten: "k wil gon strije zonder mije" zegge ze bah de Kadulle "k wil gaan strijden zonder meiden"; zou 'mije' ier dus oek 'meie' kunne zen, ne middeliws-Aentwaerpse mirvoudsvrm van meid? Da klopt qua betikenis wel wa beter.
Doederik 15 maart 2011, 13:29
'k Em d'iaten aangevuld on d'aend van et identiek lieke van de Kadullen (meh' de verse van de Wannes die swenst oepstoeng natuurlak):
http://www.muzikum.eu/nl/123-2043-28788/de_kadullen/belotje-songtekst.html

Belotje vond ek gin verklaring vr, dus da' zal idd ne naam zen.

"tzij vr winne of da 'k blijf"; ik or percies oek "t zou vr te winne" dus da' zou oek kunne mor klopt in de zin e klein bitje minder...
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de korte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = zoals in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!