Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Wannes Van de Velde - Ontmůeting meh ne mens

Orig. "Ontmoeting met een mens"

Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst     
Nederlandse vertaling

Ontmůeting meh ne mens

Ontmoeting met een mens
'k Wil ier zinge van degene
'k Wil hier zingen van degene
diÍ me gin drůefad ee' gebrocht
die me geen droefheid heeft gebracht
diÍn alliÍn mor efkes langs kwam
die alleen maar even langs kwam
in m'n uis iet ee' gezocht
in m'n huis iets heeft gezocht
en et ee' gevonde
en het heeft gevonden
 
Vraagd me ni ůe dat 'em iÍtte
Vraag me niet hoe hij heette
vraagd me ni wa dat 'em dee
vraag me niet wat hij deed
ze gezicht zen ek vergeten
z'n gezicht ben ik vergeten
en de woorde die 'em zee
en de woorden die hij zei
zen uitgekloenke
zijn uitgeklonken
 
Was 'em joenk of oud van jare
Was hij jong of oud van jaren
was 'em loecht of was 'em zwaar
was hij licht of was hij zwaar
was z'n kliÍderdracht verslete
was z'n klederdracht versleten
alledaags of nogal raar
alledaags of nogal raar
ik zen et vergete
'k ben het vergeten
 
'k Eb 'em ni' veul miÍr gegeve
'k Heb hem niet veel meer gegeven
dan wa water en wa broÍd
dan wat water en wat brood
en meh weinig goei maniere
en met weinig goede manieren
meh ne grůet ternauwernoÍd
met een groet ternauwernood
is 'em verdwene
is hij verdwenen
 
Mocht et zijn dat 'em nog zwaerfd
Mocht het zijn dat hij nog zwerft
tusse d'uize vremd en koud
tussen de huizen vreemd en koud
at 'em trugkomd langs m'n aerf
als hij terugkomt langs mijn erf
ik mag zijn van jaren oud
ik mag zijn van jaren oud
dan zal ek wete
dan zal ik weten
 
Da's diÍ mens van laenk geleje
Da's die mens van lang geleden
'k eb er dikkels on gedocht
'k heb er vaak aan gedacht
diÍn alliÍn mor efkes langskwam
die alleen maar even langs kwam
diÍ wa stilten ee' gezocht
die wat stilte heeft gezocht
en z'ee' gevonde
en ze heeft gevonden
 
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • Ų = de korte eu van stŲrm (storm) en lŲstere (luisteren)
  • ůe = de lange oe van zjalůes (jaloers) en bůer (boer)
  • en = zoals in biÍn (been) en groÍt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!