Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Wannes Van de Velde - Café Breughel

Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst     
Nederlandse vertaling

Café Breughel

In café Breughel snijd den jukebox
In café Breugel snijdt de jukebox
door et dóedelzakkeleer
door het doedelzakkenleer
zinge zuipers in gekrokt Amerikaans
zingen zuipers in gekraakt Amerikaans
de gravuren on de mure
de gravuren aan de muren
toêne kóel en eigewijs
tonen koel en eigenwijs
'tgeen de miêster ons vertelde in et Vloms
hetgeen de meester ons vertelde in het Vlaams
en in aender vremde tale
en in andere vreemde talen
Spaans, Arabisch en Sanskriet
Spaans, Arabisch en Sanskriet
z'n pensiêle boêrde gaten in den tijd
z'n penselen boorden gaten in de tijd
 
Miêster Breugel kom mor binne
Meester Breugel kom maar binnen
in de lichte van de króeg
in de lichten van de kroeg
lot de wereld nah mor slape
laat de wereld nou maar slapen
zet oeweige bij de plóeg
zet je bij de ploeg
 
Bove de flipperottomate
Boven de flipperautomaten
stappe jagers deur de sniêw
stappen jagers door de sneeuw
meh een meute mager onden aan un zij
met een meute magere honden aan hun zijde
en den bruiloft meh' de vlaaie
en de bruiloft met de vlaaien
angd geduldig in de smoêr
hangt geduldig in de rook
lak nen êring in een êringroêkerij
zoals een haring in een haringrokerij
zoe vervage treeg de bóere
zo vervagen traag de boeren
die dor daense aend in aend
die daar dansen hand in hand
meh beweginge bevrozen in den tijd
met bewegingen bevroren in de tijd
 
Miêster Breugel kom mor binne
Meester Breugel kom maar binnen
in de lichte van de króeg
in de lichten van de kroeg
lot de wereld mor vergele
laat de wereld maar vergelen
zet oeweige bij de plóeg
zet je bij de ploeg
 
In de maat van de sezóene
In de maat van de seizoenen
vloeid den tijd lek een rivier
vloeit de tijd als een rivier
langs de tafels en de glaze en de wijn
langs de tafels en de glazen en de wijn
en de glóed van café Breugel
en de gloed van café Breugel
is een baken in 't getij
is een baken in 't getij
veilig ave zonder spliên of zonder pijn
veilige haven zonder spleen en zonder pijn
't is de schijn van een illuze
't is de schijn van een illusie
die al lachend zal vergaan
die al lachend zal vergaan
onder 't schettere van jukebox en schalmei
onder 't schetteren van jukebox en schalmij
 
Miêster Breugel kom mor binne
Meester Breugel kom maar binnen
in de lichte van de króeg
in de lichten van de kroeg
lot de blinde mor verzuipe
laat de blinden maar verzuipen
zet oeweige bij de plóeg
zet je bij de ploeg
 
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de korte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = zoals in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!