Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Bla bla bla - Rozen boulevard

Orig. "Rozen boelvaar"

Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst  

Rozen boulevard

Tekst & Muziek: Charles Van den Bossche
Ik ben e maske van de straat
van 's morges vruug tot 's aves laat
ston ek te wachte oep mijn oekske
ik lach ik pink nor elke man
oemdat 'em klaent wörre kan
en m'ne mec me ni' zou slage
 
ik draag nen T-shirt, ja 'k em kou
zonder soutien, ik zen een vrou
ik moet mijn marchandise verkoêpe
ik krijg dokwaerkers en docteurs
ik krijg ou ventshes en facteurs
die mij de grizzels late krijge
 
Ik ben de keunigin
ik ben de keunigin van de rozen boulevard
 
Oem vier uur 's morges gon ek nor uis
mor in feiten is da' ginnen thuis
want m'ne mec lee' zat te slape
en morgevruug wult 'em wer geld
da's blijkbor 't iênige da teld
diê vent diê kost mij echt miljóene
 
'k was oêt een preutse trezebees
oep manne pas stoh Marie-trees
ze nóeme mij Angèle
soemmige klaente zen vrij chic
mor van wa' die vrage 'k krijg soems schrik
Emanuelle zou der van bloze
 
Ik ben de keunigin
ik ben de keunigin van de rozen boulevard
 
'k Zat oêt in 't Schipperskwartier
mor tegewoordig ston ek ier
want alle kotshes zen geslote
ik zat alf bloêt in de vitrin
mor 'k waerkte meh een goei vrindin
nau ston 'k oep straat en 't ee' gegote
 
ik kan ni stoppen ik moet voêrt
'k vriês dat 'em mij aenders vermoêrd
der zing 'k 'em echt wel tóe in staat
ons mae die zee kom trug nor ier
moh kan e maske van plezier
nah buite 't stad nog oêt wel lêve?
 
Ik ben de keunigin
ik ben de keunigin van de rozen boulevard
Ik ben de keunigin
ik ben de keunigin van da stukske trottoir
 
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de korte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = zoals in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!